You are viewing an old revision of this post, from 31 januari 2018 kl. 21:24:09. See below for differences between this version and the current revision.

På många protokoll saknar vi dessvärre signaturer på varje sida. Vi saknar även i vissa fall kallelsen och annan dylik dokumentation. Men målet är att följande skall finnas komplett:
– Kallelse
– Motioner
– Protokoll * med signaturer
– Årsredovisning med signaturer

Före årsmöte (kallelser, med motioner etc.)

Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2017
Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2016
2015 och äldre… saknas förnärvarande

Efter årsmöte (protokoll, etc,)

Föreningsstämma 2017 Årsmöte
Föreningsstämma 2016 Årsmöte
Föreningsstämma 2015 Årsmöte
2014 och äldre… saknas förnärvarande.

Protokoll

Föreningsstämma 2017 Årsmöte – Protokoll 2017-05-17 Hemsida
Föreningsstämma 2016 Årsmöte – Protokoll 2016-05-25
Föreningsstämma 2015 Extra – Protokoll 2015-09-08
Föreningsstämma 2015 Årsmöte – Protokoll 2015-05-20
Föreningsstämma 2014 Årsmöte – Protokoll 2014-05-21
..2013 (saknas för närvarande)
Föreningsstämma 2012 Årsmöte – Protokoll 2012-05-20
..2011 (saknas för närvarande)
Föreningsstämma 2010 Årsmöte – Protokoll 2010-05-26
Föreningsstämma 2009 Årsmöte – Protokoll 2009-05-27
Föreningsstämma 2008 Årsmöte – Protokoll 2008-05-26
Föreningsstämma 2007 Årsmöte – Protokoll 2007-05-22
Föreningsstämma 2006 Årsmöte – Protokoll 2006-05-22
Föreningsstämma 2005 Årsmöte – Protokoll 2005-04-28
Föreningsstämma 2004 Extra stämma – Protokoll (2004-08-24)
Föreningsstämma 2004 Årsmöte – Protokoll 2004-05-19
..2003 (saknas för närvarande)
..2002 (saknas för närvarande)
Föreningsstämma 2001 Extra stämma – Protokoll 2001-12-10
Föreningsstämma 2001 Extra stämma – Protokoll 2001-10-08
Föreningsstämma 2001 Extra stämma – Protokoll 2001-09-17
Föreningsstämma 2001 Extra stämma – Protokoll 2001-08-22
Föreningsstämma 2001 Extra stämma – Protokoll 2001-05-22
Föreningsstämma 2001 Extra stämma – Protokoll 2001-02-19

* Tänk på att protokoll skall uppfylla följande:

  • Undertecknas av ordföranden, sekreteraren och justeringsmännen.
  • Det skall framgå av protokollet hur kallelse till stämman skett och tidpunkt för kallelsen.
  • Vilka som varit närvarande, samt en röstlängd. (Gärna som bilaga pga PUL/GDPR)
  • Vid beslut om stadgeändring är det särskilt viktigt att det framgår att
    majoritetsreglerna har iakttagits. (Tänk på att det finns både 2/3-delar och 3/4-delar.)
  • Är ett beslut enhälligt ska det antecknas särskilt i protokollet.

 

Post Revisions:
Changes:
31 januari 2018 kl. 21:24:09Current Revision
Content
Oförändrad: På många protokoll saknar vi dessvärre signaturer på varje sida. Vi saknar även i vissa fall kallelsen och annan dylik dokumentation. Men målet är att följande skall finnas komplett: Oförändrad: På många protokoll saknar vi dessvärre signaturer på varje sida. Vi saknar även i vissa fall kallelsen och annan dylik dokumentation. Men målet är att följande skall finnas komplett:
Oförändrad: - Kallelse Oförändrad: - Kallelse
Borttaget: - Motioner Tillagd: - Motioner¹
Borttaget: - Protokoll * med signaturer  Tillagd: - Protokoll² med signaturer
Oförändrad: - Årsredovisning med signaturer Oförändrad: - Årsredovisning med signaturer
Oförändrad: <h3>Före årsmöte (kallelser, med motioner etc.)</h3> Oförändrad: <h3>Före årsmöte (kallelser, med motioner etc.)</h3>
  Tillagd: <a href="http:// www.brfekoxen.com/ 2018/kallelse- till-stamma-och-ordinarie- arsmote-2018/" target="_blank" rel="noopener">Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2018</a>
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/ 2017/kallelse- till-stamma-och-ordinarie- arsmote-2017/">Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2017</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/ 2017/kallelse- till-stamma-och-ordinarie- arsmote-2017/">Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2017</a>
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/ 2016/kallelse- till-stamma-och-ordinarie- arsmote-2016/">Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2016</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/ 2016/kallelse- till-stamma-och-ordinarie- arsmote-2016/">Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2016</a>
Oförändrad: 2015 och äldre... saknas förnärvarande Oförändrad: 2015 och äldre... saknas förnärvarande
Oförändrad: <h3>Efter årsmöte (protokoll, etc,)</h3> Oförändrad: <h3>Efter årsmöte (protokoll, etc,)</h3>
  Tillagd: <a href="http:// www.brfekoxen.com/ 2018/foreningsstamma- 2018-arsmote/" target="_blank" rel="noopener" >Föreningsstämma 2018 Årsmöte</a>
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/ 2017/foreningsstamma- 2017-arsmote/ ">Föreningsstämma 2017 Årsmöte</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/ 2017/foreningsstamma- 2017-arsmote/ ">Föreningsstämma 2017 Årsmöte</a>
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/ 2016/foreningsstamma- 2016-arsmote/ ">Föreningsstämma 2016 Årsmöte</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/ 2016/foreningsstamma- 2016-arsmote/ ">Föreningsstämma 2016 Årsmöte</a>
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/ 2016/foreningsstamma- 2015-arsmote/ ">Föreningsstämma 2015 Årsmöte</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/ 2016/foreningsstamma- 2015-arsmote/ ">Föreningsstämma 2015 Årsmöte</a>
Oförändrad: 2014 och äldre... saknas förnärvarande. Oförändrad: 2014 och äldre... saknas förnärvarande.
Oförändrad: <h3>Protokoll</h3> Oförändrad: <h3>Protokoll</h3>
  Tillagd: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2018/ 06/Föreningsstämma- 2018-Årsmöte-Protokoll- 2018-05-31-Hemsida.pdf" >Föreningsstämma 2018 Årsmöte Protokoll 2018-05-31 Hemsida</a>
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2017/ 05/Föreningsstämma- 2017-Årsmöte-Protokoll- 2017-05-17-Hemsida.pdf" target="_blank" rel="noopener" >Föreningsstämma 2017 Årsmöte - Protokoll 2017-05-17 Hemsida</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2017/ 05/Föreningsstämma- 2017-Årsmöte-Protokoll- 2017-05-17-Hemsida.pdf" target="_blank" rel="noopener" >Föreningsstämma 2017 Årsmöte - Protokoll 2017-05-17 Hemsida</a>
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2016-Årsmöte-Protokoll- 2016-05-25.pdf" >Föreningsstämma 2016 Årsmöte - Protokoll 2016-05-25</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2016-Årsmöte-Protokoll- 2016-05-25.pdf" >Föreningsstämma 2016 Årsmöte - Protokoll 2016-05-25</a>
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 10/Föreningsstämma- 2015-Extra-Protokoll-2015- 09-08.pdf">Föreningsstämma 2015 Extra - Protokoll 2015-09-08</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 10/Föreningsstämma- 2015-Extra-Protokoll-2015- 09-08.pdf">Föreningsstämma 2015 Extra - Protokoll 2015-09-08</a>
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2015-Årsmöte-Protokoll- 2015-05-20.pdf" >Föreningsstämma 2015 Årsmöte - Protokoll 2015-05-20</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2015-Årsmöte-Protokoll- 2015-05-20.pdf" >Föreningsstämma 2015 Årsmöte - Protokoll 2015-05-20</a>
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2014-Årsmöte-Protokoll- 2014-05-21.pdf" >Föreningsstämma 2014 Årsmöte - Protokoll 2014-05-21</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2014-Årsmöte-Protokoll- 2014-05-21.pdf" >Föreningsstämma 2014 Årsmöte - Protokoll 2014-05-21</a>
Oförändrad: ..2013 (saknas för närvarande) Oförändrad: ..2013 (saknas för närvarande)
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2012-Årsmöte-Protokoll- 2012-05-20.pdf" >Föreningsstämma 2012 Årsmöte - Protokoll 2012-05-20</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2012-Årsmöte-Protokoll- 2012-05-20.pdf" >Föreningsstämma 2012 Årsmöte - Protokoll 2012-05-20</a>
Oförändrad: ..2011 (saknas för närvarande) Oförändrad: ..2011 (saknas för närvarande)
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2010-Årsmöte-Protokoll- 2010-05-26.pdf" >Föreningsstämma 2010 Årsmöte - Protokoll 2010-05-26</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2010-Årsmöte-Protokoll- 2010-05-26.pdf" >Föreningsstämma 2010 Årsmöte - Protokoll 2010-05-26</a>
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2009-Årsmöte-Protokoll- 2009-05-27.pdf" >Föreningsstämma 2009 Årsmöte - Protokoll 2009-05-27</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2009-Årsmöte-Protokoll- 2009-05-27.pdf" >Föreningsstämma 2009 Årsmöte - Protokoll 2009-05-27</a>
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2008-Årsmöte-Protokoll- 2008-05-26.pdf" >Föreningsstämma 2008 Årsmöte - Protokoll 2008-05-26</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2008-Årsmöte-Protokoll- 2008-05-26.pdf" >Föreningsstämma 2008 Årsmöte - Protokoll 2008-05-26</a>
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2007-Årsmöte-Protokoll- 2007-05-221.pdf" >Föreningsstämma 2007 Årsmöte - Protokoll 2007-05-22</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2007-Årsmöte-Protokoll- 2007-05-221.pdf" >Föreningsstämma 2007 Årsmöte - Protokoll 2007-05-22</a>
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2006-Årsmöte-Protokoll- 2006-05-221.pdf" >Föreningsstämma 2006 Årsmöte - Protokoll 2006-05-22</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2006-Årsmöte-Protokoll- 2006-05-221.pdf" >Föreningsstämma 2006 Årsmöte - Protokoll 2006-05-22</a>
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2005-Årsmöte-Protokoll- 2005-04-281.pdf" >Föreningsstämma 2005 Årsmöte - Protokoll 2005-04-28</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2005-Årsmöte-Protokoll- 2005-04-281.pdf" >Föreningsstämma 2005 Årsmöte - Protokoll 2005-04-28</a>
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2004-Extra-stämma-Protokoll- 2004-08-24.pdf" >Föreningsstämma 2004 Extra stämma - Protokoll (2004-08-24)</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2004-Extra-stämma-Protokoll- 2004-08-24.pdf" >Föreningsstämma 2004 Extra stämma - Protokoll (2004-08-24)</a>
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2004-Årsmöte-Protokoll- 2004-05-19.pdf" >Föreningsstämma 2004 Årsmöte - Protokoll 2004-05-19</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2004-Årsmöte-Protokoll- 2004-05-19.pdf" >Föreningsstämma 2004 Årsmöte - Protokoll 2004-05-19</a>
Oförändrad: ..2003 (saknas för närvarande) Oförändrad: ..2003 (saknas för närvarande)
Oförändrad: ..2002 (saknas för närvarande) Oförändrad: ..2002 (saknas för närvarande)
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2001-Extra-stämma-Protokoll- 2001-12-10.pdf" >Föreningsstämma 2001 Extra stämma - Protokoll 2001-12-10</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2001-Extra-stämma-Protokoll- 2001-12-10.pdf" >Föreningsstämma 2001 Extra stämma - Protokoll 2001-12-10</a>
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2001-Extra-stämma-Protokoll- 2001-10-08.pdf" >Föreningsstämma 2001 Extra stämma - Protokoll 2001-10-08</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2001-Extra-stämma-Protokoll- 2001-10-08.pdf" >Föreningsstämma 2001 Extra stämma - Protokoll 2001-10-08</a>
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2001-Extra-stämma-Protokoll- 2001-09-17.pdf" >Föreningsstämma 2001 Extra stämma - Protokoll 2001-09-17</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2001-Extra-stämma-Protokoll- 2001-09-17.pdf" >Föreningsstämma 2001 Extra stämma - Protokoll 2001-09-17</a>
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2001-Extra-stämma-Protokoll- 2001-08-22.pdf" >Föreningsstämma 2001 Extra stämma - Protokoll 2001-08-22</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2001-Extra-stämma-Protokoll- 2001-08-22.pdf" >Föreningsstämma 2001 Extra stämma - Protokoll 2001-08-22</a>
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2001-Extra-stämma-Protokoll- 2001-05-22.pdf" >Föreningsstämma 2001 Extra stämma - Protokoll 2001-05-22</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2001-Extra-stämma-Protokoll- 2001-05-22.pdf" >Föreningsstämma 2001 Extra stämma - Protokoll 2001-05-22</a>
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2001-Extra-stämma-Protokoll- 2001-02-19.pdf" >Föreningsstämma 2001 Extra stämma - Protokoll 2001-02-19</a> Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Föreningsstämma- 2001-Extra-stämma-Protokoll- 2001-02-19.pdf" >Föreningsstämma 2001 Extra stämma - Protokoll 2001-02-19</a>
  Tillagd: ¹ Tänk på att spara motionen. MYCKET VIKTIGT, då den är viktig för det är dess lydelse som gäller. Text i protokollet kan endast vara ja eller nej, då inget får läggas till eller dras ifrån. Endast det som är utskickat får beslutas om vad det gäller motionerna.
Borttaget: * Tänk på att protokoll skall uppfylla följande:  Tillagd: ² Tänk på att protokoll skall uppfylla följande:
Oförändrad: <ul> Oförändrad: <ul>
Borttaget: <li><span style="text-decoration: underline;">Undertecknas</span> av<span class="fontstyle0" > ordföranden, sekreteraren och justeringsmännen. </span></li>  Tillagd: <li><span style="text-decoration: underline;">Undertecknas</span> av<span class="fontstyle0" > stämmoordföranden och stämmosekreteraren och justeringsmännen. </span></li>
Oförändrad: <li><span class="fontstyle0">Det skall framgå av protokollet <span style="text-decoration: underline;">hur kallelse till stämman skett och tidpunkt för kallelsen.</span> </span></li> Oförändrad: <li><span class="fontstyle0">Det skall framgå av protokollet <span style="text-decoration: underline;">hur kallelse till stämman skett och tidpunkt för kallelsen.</span> </span></li>
Oförändrad: <li><span class="fontstyle0">Vilka som varit närvarande, samt en röstlängd. (Gärna som bilaga pga PUL/GDPR)</span></li> Oförändrad: <li><span class="fontstyle0">Vilka som varit närvarande, samt en röstlängd. (Gärna som bilaga pga PUL/GDPR)</span></li>
Oförändrad: <li><span class="fontstyle0">Vid beslut om <span style="text-decoration: underline;">stadgeändring</span> är det särskilt viktigt att det framgår att Oförändrad: <li><span class="fontstyle0">Vid beslut om <span style="text-decoration: underline;">stadgeändring</span> är det särskilt viktigt att det framgår att
Oförändrad: <span style="text-decoration: underline;">majoritetsreglerna</span> har iakttagits. (Tänk på att det finns både 2/3-delar och 3/4-delar.)</span></li> Oförändrad: <span style="text-decoration: underline;">majoritetsreglerna</span> har iakttagits. (Tänk på att det finns både 2/3-delar och 3/4-delar.)</span></li>
Oförändrad: <li><span class="fontstyle0">Är ett beslut enhälligt ska det antecknas särskilt i protokollet.</span></li> Oförändrad: <li><span class="fontstyle0">Är ett beslut enhälligt ska det antecknas särskilt i protokollet.</span></li>
Oförändrad: </ul> Oförändrad: </ul>
Oförändrad: &nbsp; Oförändrad: &nbsp;

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.