Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Kategori: Brandsäkerhet

Brandskydd

Hej alla medlemmar!

Bifogat finner du vår utrymningsstrategi samt våra brandskyddsregler. Det är av stor vikt att du läser och tar del av informationen. Utskrift kommer vid ett senare tillfälle i din brevlåda.

Dokumentet läggs även upp under brandskyddsinformation.

Utrymningsstrategi och Brandskyddsregler- Publ hemsida 20170304

Brandsäkerhetsinformation

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Svensk Brandskyddsplanering AB en brandsskyddsinventering i våra fastigheter. Deras bedömning visar på ett antal brister som ska åtgärdas.

  • Tätning av  brandcellsgränser: Dörrkarmar och hål till lägenheter från trapphus brandtätas. Brandcellsgränser i trapphus och övriga utrymmen brandtätas i väggar och bjälklag. (Brandcell är lägenhet, trapphus, källarvåning, undercentral och elcentral).
  • Branddörrar som saknar eller har trasiga dörrstängare förses med fungerande sådana.
  • Systematiskt brandskyddsarbete: Erforderliga dokument som krävs för att kunna arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt anpassas till föreningens förutsättningar.
  • Utrymningsskyltning: Utrymningsskyltar med batteribackup monteras i förbindelsegångar och förrådsgångar. Utrymningsvägar från tvättstugor förses med hänvisningsarmatur som visar väg ut i det fria.

Viktig information

Brännbart material som barnvagnar, rullatorer, blomkrukor, kartonger eller dylikt får inte stå i trapphusen som ju är utrymningsvägar vid brand.

Informationsblad Om det börjar brinna och Skydda ditt hem mot bränder delas ut i brevlådan till alla boende och framgent till alla nyinflyttade

Brandsäkerhetsinformation i menyn

Brandsäkerhetsinformation i menyn

På webbplatsen www.DinSäkerhet.se finns instruktiva filmer, checklistor, övningar och fakta.

Vänligen gå in på vår hemsida för att följa vårt löpande arbete för ett tryggare boende. Du kan alltid se senaste nyheterna om detta under menyn nyheter. –>

www.brfekoxen.com

Väl mött!
Styrelsen

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén