Drift- och skötselinstruktioner för självdragsventilation
(
utfärdade av Franska Bukten som 2015 genomfört den obligatoriska ventilationskontrollen i fastigheten)

Kortfattad beskrivning av systemet:
Fastigheten uppfördes år 1935-39 och lägenheterna ventileras enligt självdragsprincipen, vilket innebär att ventilationen sker utan hjälp av fläktar. De drivande krafterna i ett självdragssystem är skillnaden i temperaturer mellan uteluften och luften inne i lägenheten samt höjden på självdragskanalen och vindtrycket mot fasaden. Självdragssystemet fungerar som bäst vintertid när det är kallt ute. Sommartid fungerar ventilationen sämre eftersom temperaturskillnaderna är små. Då får fönstervädring ersätta eller komplettera självdragssystemet.

Till skillnad från ett mekaniskt system med fläktar arbetar självdragssystemet med mycket små drivkrafter. Därför är det viktigt att utsugningsventiler och friskluftsventiler är rena och tillräckligt öppna för att motståndet för luftens passage genom ventilerna skall bli så lågt som möjligt.

För att systemet skall fungera som tänkt, är det viktigt att se till att ersättningsluft (uteluftstillförsel) i tillräcklig mängd kan komma in i lägenheten. Därför finns friskluftsintag, s.k. spaltventiler ovanför fönstren. Det är viktigt att dessa ventiler är öppna för att inte skapa problem i ventilationssystemet.

När eldning förekommer i öppna spisar bildas ett ännu större undertryck i lägenheten vilket betyder att ytterligare friskluft måste släppas in. Då skall den extra friskluftsventilen i yttervägg öppnas fullt.

Skötselanvisningar:
För att självdragssystemet skall fungera som bäst skall följande punkter beaktas:

  •   Don/ventiler skall ha tillräckliga öppningar och vara väl rengjorda. Springan i en s.k. tallriksventil bör vara mellan 20-25 mm. Kanaler innanför ventiler bör också rengöras vid behov.
  •   Håll öppet mot uteluften så mycket som möjligt genom att ha spaltventiler öppna. Håll värmeelementen under spaltventiler så varma som möjligt. Vid mycket kall väderlek bör ventilationen minskas för att undvika överventilering som kan ge drag, kyla och ökad energianvändning. Detta åstadkoms i första hand genom att reglera don/ventiler i kök, badrum, WC och rum. Om ett friskluftsintag stängs, ökar draget ifrån övriga friskluftsintag. Därför rekommenderas att alla friskluftsintag är öppna.
  •   När eldning förekommer i öppna spisar bildas ett ännu större undertryck i lägenheten vilket betyder att ytterligare friskluft måste släppas in. Då skall den extra friskluftsventilen i yttervägg öppnas fullt.
  •   Vid matlagning kan ett fönster eller balkongdörr längst bort från köket öppnas, alltså ej köksfönstret. Då är risken som minst att matos sprider sig i lägenheten eller mellan lägenheter via trapphus.
  •   Om baksug (luft kommer in istället för att sugas ut) uppkommer i någon ventilationskanal, brukar det oftast gå att vända på detta genom att öppna ett fönster eller balkongdörr. Finns kakelugnar och öppna spisar kan man också stänga spjällen i dessa för att förhindra att baksug uppstår.
  •   Filter i kolfilterfläktar skall bytas med jämna mellanrum beroende på hur frekvent fläkten används. Se fabrikantanvisningar.
Post Revisions: