[UNDER UPPBYGGNAD]
Föreningens informationsflöde

Hemsidan är vår huvudkanal för all information. Här bloggar vi nyheter, uppdateringar, längre inlägg som förklarar vad och varför vi gör saker. Givetvis är det svårt att hinna med all den mängd som alltid är önskvärd.

På hemsidan finns även olika sidor, som innehåller information man ofta vill ha tillgång till.

Twitter är en teknisk plattform. Givetvis kan man följa oss där MEN allt publiceras här på hemsidan. Antingen bara som korta nyheter (med hashtag “#nozap“), eller även som nyheter för att lättare kunna läsas.

[EJ KLART] Tagas “Korta nyheter” med #sms eller #akut går det ut ett sms till alla där vi har mobilnummer inom 15 min från att det är publicerat. Listan hanteras manuellt så kontakta oss för att bli tillagd där, eller borttagen. (Än så länge manuellt, vi jobbar för att få leverantören att stödja högre grad av automation.)

Menyerna är uppdelade så att under nyheter, kan man kolla olika nyhetsposter beroende på kategori. Vi rekommenderar givetvis även sök ifall man inte hittar.

 

Post Revisions: