Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Kategori: Fastigheten Sida 1 av 6

All fastighetsinformation, det som har med fastigheten att göra.
– renoveringar, stammar etc

Vår fina trädgård/baksida

Ett stort intresse, engagemang, mycket tid och arbete ligger bakom att vi nu har en väldigt fin trädgård. Naturligtvis har det även kostat en del pengar, dom allra flesta tycker dock att det var värt den kostnaden. Denna investering har ökat trivseln hos boende men också, i förlängningen, även höjt värdet på våra lägenheter. Vi har alla ett ansvar att vårda detta på bästa sätt.

Det är därför bra om alla tänker på dessa saker:

 • Att ta upp skräp från marken, gäller även framsidan och trappuppgångarna. Att inte slänga fimpar.
 • Att torka av trädgårdsmöblerna efter att du använt dom. Vissa perioder är det mycket fågelbajs på möblerna, då är det bra om vi hjälps åt att torka av dom då och då.
 • Att ställa tillbaka möblerna efter användandet.
 • Att när du grillar,stå en bit ifrån huset för att röken/lukten från tändvätskan inte ska störa någon.
 • Det finns grillar i 6:ans gamla soprum som alla får använda.Ställ in grillen dagen efter du använt den.Lämna aldrig tändvätska eller tändstickor ute! Vi förvarar tändvätskor i trädgårdsförrådet i 6:ans cykelrum.
 • Om du vill ha en större middag på baksidan så sätt upp info om det i trappuppgångarna.

Vi är ett fåtal som lägger ner mycket tid och arbete på skötsel av vår trädgård. Därför behöver vi fler som engagerar sig.

Detta har vi gjort dom senaste fem åren.

 • Låtit anlägga gången av betongplattor.
 • Låtit anlägga rabatterna.
 • Satt upp cykelställ vid 4: an
 • Köpt in trädgårdsmöbel från Carl Malmsten.
 • Rustat upp bänkborden genom att byta ut plankorna och låtit måla dom i samma gröna färg som på fastigheten.
 • Satt upp ny armatur/belysning både på baksidan och framsidan.
 • Satt upp spotlight som belyser eken vid 4:ans gavel.
 • Beställt skyltar Brf Ekoxen och satt upp.
 • Satt upp belysning på räcket vid 10:an och 4:an.
 • Köpt in alla dom grå krukorna som vi planterar säsongsväxter i
 • Rensat, förbättrat stenpartiet vid garageplanen 10:an
 • På framsidan har vi lyckats driva igenom att vi fick en ny buskplantering för några år sen. Tyvärr sköts den inte som man skulle önska.
 • Två spotlights är uppsatta i backen på Ekhagsvägen för att belysa ekarna där. Detta gjordes också på initiativ från oss.

Detta är saker som du kan hjälpa till med:

 • Rensa i rabatterna.
 • Klippa gräsmattan.
 • Vattna rabatterna och blommorna i krukorna.
 • Rensa gången från ogräs.
 • Sopa utanför portarna,gången och garageplanen vid 10:an.
 • Följa med och köpa in växter.
 • Hjälpa till att plantera växter.
 • Lägga ut ny jord i rabatterna vid behov.
 • Sköta om möblerna genom att torka av dom då och då.

Hissen trasig på 6:an

Hissen på Ekhagsvägen 6 är trasig och kommer delvis att behöva bytas ut. Det kommer tyvärr ta minst 2-3 veckor att åtgärda.

Arbetet kommer att påbörjas under vecka 18 och ta ca 2 veckor. Det har tagit lite mer tid än först beräknat eftersom vi ville in fler offerter på uppdraget. För att det inte ska dra ut ytterligare på tiden kommer renoveringsarbetet ske även på kvällar och helger, men inga störande moment utföras utanför utanför normal arbetstid. Hissen kommer få nytt styrsystem och dessutom ställs det då krav på att hissen utrustas med heltäckande innerdörr (istället för gallergrind) och nödtelefon.

Fjärrvärmen – vad händer?

Vi har dessvärre vissa fördröjningar med installationen av en ny undercentral för att kunna ta emot fjärrvärme och kasta ut oljan och oljebrännarna.

Vi behöver för ombyggnationen och optimeringarna av våra utrymmen göra en ansökan mot kommunen för ombyggnationen. Detta inklusive andra ärenden som drar tid gör att det hela är fördröjt.

Projektet löper dock på och jag hoppas att vi skall vara 100% fosilfria i vår energiförsörjning till årsskiftet, men det är inte säkert. Oavsett vad så har vi ett lager av olja som är mycket olönsamt att inte använda upp.

Senaste planeringen blir något liknande, med två rum och ett förråd som blir uthyrningsbara.

Inför kylan, ni som haft problem med elementen..

Ni som haft problem med element eller värmen, kontakta styrelsen snarast är ni snälla. Vi går igenom problemen inför vintern. Sen är det försent.

Maila in och beskriv ditt problem så noga du kan.

Tack på förhand.

Lenhovda sektionsradiator

Redo att skaffa elbil?

Nu har vi 6 laddstationer i våra 5 garage (och P-platsen.) Vi har fått bidrag för halva kostnaden från klimatklivet.

Laddarna klarar upp till 22kW – motsv. ca 10 mil per timme. ¹

För närvarande är systemet stryp och man delar på 20 Amp. När efterfrågan ökar, kommer vi öka mängden som dessa får dela på, totalt upp till 63 Amp.

Systemet klarar både lastbalansering på faser, men också tidbaserad fördelning.

 

¹ länk

En tidig julklapp ??

Beslut om stöd från Klimatklivet (Från Naturvårdsverket)

ÄNTLIGEN! Efter mycket arbete och slit är bidraget för konverteringen av oljepannorna till fjärrvärme (och kulvertdragning) beviljat. Det är andra försöket vi gör, och det har varit en enorm lärorik resa, men med mycket slit, frågor fram och tillbaka. En del stöd från Naturvårdverkets personal, men mycket räkna och göra avancerade kalkyler etc.

Jag har även pratat med Exergi (Stockholm Fjärrvärme), och projektet rullar på, och det kommer bli här under nästa år. Nu är en hel del arbete med avtal, detaljer, planering, och sedan utförande kvar.

..men detta är en riktigt bra julklapp till oss alla i föreningen.

Totalt i klimatförbättrande åtgärder har vi nu fått beviljat 434’000 kr, för ny undercentral/fjärrvärme och laddstationer. Detta kommer var en styrka både för medlemmar, boende, vår ekonomi på lång sikt, mindre underhållskostnader och bättre priser för våra lägenheter i en marknad med nedåtgående priser.

Så god jul ?? Och gott nytt år ?. 2019 blir ett bra år för föreningen.

 

 

Bakgrunden till nya årsavgiften

Illustrativ bild över ökade kostnader

Vi har som bekant höjt årsavgiften med 1% för oss medlemmar i föreningen. Det finns flera skäl till detta. Här följer min motivering och min syn på vår ekonomi. Förenklat är ekonomin välskött och sund.

(Debattera gärna allt på vårt facebook-forum.)

Råtta i källaren på 10:an

Det har setts en råtta i källaren på 10:an. Vi vet inte hur den har tagit sig in ännu, men ett alternativ är genom toaletten vid tvättstugan. Därför bör toalettlocket vara på och dörren till toaletten hållas stängd. Titta gärna även till era förråd så det inte finns något som råttan kan komma åt där.

Värmeundercentralen trasig

… arbete pågår för att lösa problemet.
(Denna post uppdateras löpande med nyheter om problemet, se längst ner.)

OBS! Även styrningen för varmvattnet är ur funktion, varför temperaturen kan vara för varmt. Känn därför efter försiktigt innan du använder varmvattnet.

Vad det verkar som, är dessvärre värmeundercentralen trasig, eller iaf ur funktion. Det innebär att styr och regler inte funkar och den reglerar inte värmen ut i rören som den ska. Jag har manuellt varit tvungen att reglera detta. Den verkar heller inte ta emot någon temperatursignal från temperaturen utanför huset.  Om det är felet eller var det ligger i, är i nuläget oklart. Vi jagar tillsammans med vår nuvarande entreprenör efter en lösning tillsammans med en elektriker inom styr och regler.

Logg:

Har du kallt? Värmen justerad – och nya element på väg

Värmen är ny justerad och det bör återspegla sig i varmare lägenheter. För de som fortfarande har problem med kalla element gäller som vanligt, maila och till styrelsen så vi kan samla upp problemen och schemalägga åtgärder.

Mäta din inomhustemperatur görs ca 1 meter från golvet och minst 1 meter från fönster/vägg. För den som vill mäta själv brukar jag rekommendera följande två olika:
http://www.etm.se/produkt/hobo-mx1101-temp-rh-bluetooth-logger/
https://www.lascarelectronics.com/easylog-data-logger-el-wifi-tpplus/
(Personligen gillar jag MX1101..)

Arbetet med nya element, termostater, och ventiler fortgår och är nu nästan klart för utskick till entreprenörer. Troligen kommer vi inte hinna få ut det så vi får åtgärd i vinter redan. Det innebär troligen dessutom en fördyrande process.  Det kan vara värt det dock. Vi kommer troligen efterfråga det om det är någon som har utrymme och resurser att göra det nu. Men man kan dock bli lite misstänksam varför någon entreprenör har lediga resurser och kan ta ett sådant här projekt direkt. I projektet kommer även en balansering av systemet göras, vilket också troligen är ett problem varför en del har kallt.

Förhoppningen är att dessa problem inte kommer uppstå varken i närtid eller i framtiden, men det hänger på att styrelsen jobbar och sköter underhållsplanen, och vågar investera i underhåll. För det behöver man skapa utrymme för korrekt underhåll genom korrekta avgifter och hyror.

Problem med helt kalla element, kan bero på att ventilen behöver “motioneras”. Det bör man vara kunnig för att göra, men går att göra själv.

Glöm inte våga maila in problem, önskemål eller frågor. Eller ställ gärna en fråga, kommentar i facebook-gruppen. Kanske fler som har problem.

 

Vår vackra framsida/baksida

Huruvida det är vår framsida eller baksida är omdebatterat. :) Det är som en stockholmare diskuterar med en göteborgare vad som är framsidan och baksidan av Sverige. Oavsett så förbättras sidan mycket tack vare Birgitta Kahlströms engagemang och drivkraft. Senast i raden av åtgärder är målning av de stag som går upp till ytterbelysningen. Detta har gjort att de smälter in i fasaden på ett mycket behagligt sätt. Det finns även en trädgårdsgrupp som diskuterar vad och var resurser skall läggas, men i huvudsak handlar det om engagemang. Alla är varmt välkomna att delta i den. Maila till tradgard@brfekoxne.ocm.

Upphandlingen av nya bergvärmepumpar

Den gamla bullrade, och med 15 år på nacken, var det dags för nya tysta. Den gamla gick dessutom dåligt, då bara ena pumpen (i pumpen) i princip var verksam, den andra kylde mest innan det gick ner i berget.

Så här gick beslutet till:

Hissen i 4an åtgärdad

Under en längre period har vi haft mycket driftstörningar i hissen i 4an. Detta är dock något som flera på ideella frivilliga föreningsmässiga krafter ofta åtgärdat. Tack så mycket för ert engagemang, ni vet vem ni är.

Vi har i samråd med serviceleverantören för hissen, nu bytt de kontaktorer som skall känna av hissens position, och hoppas på att det skall ge den driftsäkerhet som man skall kunna förutsätta.

Så småningom bör och kommer hissarna få en större renovering av styr och regler, liksom även hisskorgar etc. Det är dock dyrt, mycket dyrt… men det ligger med i underhållsplanen en bit fram.

Uppdaterade OVK protokoll

Uppdaterade OVK-protokoll… äntligen inskannade för publicering på vår hemsida. Lite sent men bättre sent än aldrig säger man väl? :)

[ÅTGÄRDAT!]..fortsatta problem med varmvattnet [uppdatering 5]

Åtgärdat! Varmvatten i full funktion nu.

På grund av arbete med värmeundercentralen, och bytet av bergvärmepump har vi fortsatta problem med varmvattnet. Vi arbetar med entreprenören för att försöka hitta en åtgärd på styr och regler för att om inte annat få igång oljepannorna. Det borde vi ha reglerat att de skall finnas driftsatta under tiden, men det var bara avtalsmässigt indirekt reglerat. Vi har just nu ingen plan för åtgärder, men hoppas på att snarast finna en lösning. Förhoppningsvis redan under helgen.

Tänk gärna på användningen av varmvatten under tiden, och drick inte varmvatten alls. Uppdateras löpande, håll koll på hemsidan för nyheter.

uppdatering (20/8 15:06): förhoppningsvis kommer de nya bergvärmepumparna igång idag, vilket bör ge oss prima varmvatten.

uppdatering 2 (16:12): bvp:na är igång och vi bör ha full/bra värme till kvällen i varmvattnet. Kvar är att fixa styr och regler till oljebrännarna. Men inget som är just nu för funktionen i lägenheterna akut.

uppdatering 3 (18:23): Status:
– Vi har 50 grader i stora ack-tankarna, som förvärmer, kallvattnet på dess väg att bli varmvatten.
– Vi har 38 grader i de små, som är enkom för varmvatten.
…vilket ger 38 grader ut. Något är vaj i styr och regler. Vi får nog lösning på detta mer exakt i morgon.

uppdatering 3.5 (19.37): (ej upp på webben för än 22.30) — 41-42 grader..går åt rätt håll. Vi kollar senare igen. Kommunicerat detta med entreprenören också.

uppdatering 4 (21:50-ish): 45 grader cirka på varmvattnet. Om det är att systemet återhämtar sig eller att färre just nu använder det vet jag inte. Vi får se i morgon. Annars verkar det funka bra minus lite fix, som inte påverkar värmen (verkar som om bara ena går, i stället för växelvis, för jämare slitage.)

uppdatering 5 (21/8 08:35): 51-53 grader på utgående varmvattnet.. nu är det nästan som det ska. Praktiken räcker 50…men vi har som mål 55 för ett stabilt och säkert system.

 

Sandlåda inoljad

Sandlådan inoljad. Låt bli någon dag eller två.

Vad vill du göra som du tycker behövs i trädgården, kontakta gärna tradgard@brfekoxen.com om du vill hjälpa till.

Ny bergvärmepump installeras – räkna med buller!

Uppdaterad! Pga sjukdom är bilningsarbetet vilket är det som kommer orsaka mest störningar preliminärt flyttat till måndag.

Nu är installationen i full gång med ny BVP. Den kommer primärt att lösa problemet med buller som flera upplever i 8an. Detta kommer innebära lite buller under tiden, bl.a. skall en ny platta som är skild från huset byggas. Detta innebär bilning av golv. Bilningsarbetet kommer ske främst på nu i morgon (fredag).

Information om detta skulle givetvis ha gått ut tidigare, men dessvärre har vi haft lite missar. Sommarhettan liksom semestertider hjälper heller inte till.

Getingar i duschen?

Tyskgeting sprungen ur min badrumsventil som jag fångade i en PET-flaska för några år sedan.

En del av oss i kåken, undertecknad inräknad, har det lite oangenäma besväret med att getingar varje år slår sig ner i ventilen i badrummet. Förutom att det låter som att en otäck insektsarmé har körövning i duschen tar sig en och annan geting ut i lägenheten, högsäsong kan det även bli några stycken.

Det kan ju vara frestande att bara ringa en skadedjurssanerare som får ”ta hand om problemet”, och då menar jag ”ta hand om” som på Gudfadern-sättet.

Tyvärr är det inte så enkelt. Gift vill vi ju inte ha i våra ventiler, utan lösningen är att vi måste alla hjälpas åt och kolla var de kommer in. Förmodligen uppe vid taknocken, i håligheter där som saknar nät bor dessutom både en och annan blåmes, kanske fan och hans moster också, vad vet jag.

Nu är säsongen redan i gång, och jag är ledsen, fellow getinganfallna, men det enda vi kan göra nu är att sätta nät runt ventilen i duschen. Själv tänkte jag ta och klippa till en sådan här nätpåse man tvättar delikata plagg i och tejpa upp runt.

I vinter, när getingarna dött/flyttat ut – då kan vi täppa till hålen utomhus. Gör vi det nu riskerar vi att de som redan bor inne i ventilerna blir rasande och strömmar ut i lägenheterna.

Ledig garage-plats med tillhörande p-plats

Edit 2018-04-18: Uthyrt.

Vi har en (1) ledig garage-plats med tillhörande p-plats. Platsen kan beskrivas som en villa-uppfart, du parkerar en bil i garaget, och en bil framför din garageport. Då behovet av två bilar kan variera, ingår rätt att hyra ut i 2a hand, en av platserna, valfritt. Priset har tidigare varit, för garage-avtalet med två bilar, 3’150 kr/mån, men kom gärna med ett förslag. (Laddström ingår för elhybird-bil.)

Garaget med tillhörande p-plats är den längst in i bilden.

(För de som inte bor i huset tillkommer givetvis moms.)

Ansning träd och borttagning döda grenar

Vi kommer under nästa, eller näst-nästa vecka få träden ansade på södra sidan, vid 4ans kortsida. En del stora grenar riskerar falla ner på de som går under. En del grenar riskerar slå mot fasaden och taken. Vi har anlitat en arborist för att göra detta korrekt. Vi har även varit i kontakt och fått ok från Stockholm Stad för att genomföra detta.

Peder Melin i trädgårdsgruppen har drivit dialogen med arboristen och Stockholm Stad. Detta på bland annat inrådan och önskan av mig i preventivt syfte. För att minska risken för personskador. Förhoppningsvis kommer det dock inte mer snö men risken kvarstår med de stora döda grenarna på södra sidan.

Sida 1 av 6

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén