kallelse till föreningsstämma - liten

Formell kallelse kommer även i brevlådan. Följande dokument delas ut här och i brevlådan.

Årsredovisningen 2015 med revisionsberättelse, original med signaturer 300dpi
2016 Kallelse till årsmöte
Motion till årsstämma 2016 – elbil som poolbil för föreningen
Motion till årsstämma 2016 – prioriterad bilkö för elbilar

(Nej vi är inte helt nöjda med kvaliteten på årsredovisningen, ränder etc men rent tekniskt är den okej. Nyfödd bäbis och masteruppsatts skapade en del tidsmässiga utmaningar. Den fick ändå även i år beröm för sitt innehåll, detaljnivå, och givetvis utan anmärkning från revisorn.)

Post Revisions: