För alla typer av andrahandsuthyrning, krävs godkännande. Det gäller även AirBNB. Generellt godkänner styrelsen inte korttidsuthyrningar, då det kan klassas som hotelverksamhet, vilket påför lagkrav på fastigheten.

Ansökan 2a-hand från FastighetsägarnaFyll i ansökan om uthyrning i 2a hand tillsammans med ett hyresavtal och lämna till styrelsen. (Du kan fylla i dessa digitalt innan utskrift, och sedan skriva ut och skicka in. Hyresavtalet är ett förslagsmall, du kan använda egen.)

Vad är definitionen på andrahandsuthyrning? Detta styrs av lagen i jordabalken. “En hyresgäst upplåter sin lägenhet i andra hand om han eller hon låter någon annan använda lägenheten självständigt.”

En hyresgäst upplåter sin lägenhet i andra hand om han eller hon låter någon annan använda lägenheten självständigt. – länk

Att tänka på
Fastighetsägarna har tagit fram ett bra informationsdokument. Som innehåller mycket information som man absolut bör veta. (Det är därför vi vill att du signerar det också. – Det är mest för din skull.) Men läst det gärna.
Fastighetsägarna – Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Avgift vid andrahandsuthyrning 
Vid extrastämman 8 september 2015 beslutades att föreningen kommer att ta ut en avgift från medlemmar som fått/får godkänt att hyra ut i andra hand. Avgiften blir 10% på gällande basbelopp, f.n. 4.430 per år. Det kommer att gälla från och med 2016. 

Post Revisions: