Du behöver anmäl dig för akut information och korta nyheter via SMS!

Vi vet alla hur det är, man orkar inte med all information som man skulle behöva läsa, det är webben, nyhetsbrev (om man ens anmält sig till det), etc. Det finns sedan app-lösningar men då skall man installera den, och ha notiser påslaget, ytterliggare en app som tar ström och plats och fokus. etc.
– Vi har därför en lösning för att skicka ut kort information och akut information via SMS. MEN DU MÅSTE SJÄLV ANMÄLA DIG.

Anmäla

Skicka ett SMS till +46 76 519 53 15 med texten:
– FÖLJ #port #medlem namn
– medlem skall lägga till #medlem, annars inte.
– beroende på vilken #port du bor, lägger till ett av 4 följande alternativ: #4an / #6an / #8an / #10an.

Exempel:
FÖLJ #6an #medlem Rickard
FÖLJ #10an Fredrik

Ta bort

SMS till +46 76 519 53 15 med texten DELETEME bara. Då tas du bort och all information om dig rensas.

Exempel:
DELETEME

Om tjänsten

Tänk på att du INTE kan svara på SMS:et. Det är en envägskommunikation.

Bara 1a inlägget som SMS – Vi har som mål att bara skicka ut nyheter via SMS som berör just dig, din trappuppgång, din boendesituation (medlem) etc. Men givetvis kan man göra fel, eller missa. Vi skickar inte ut löpande uppdateringar på SMS. De återfinns på sidan korta nyheter. Så efter du fått sms:et hittar du uppdateringarna där. I de flesta fall kommer vi heller inte skicka ut att det är löst… Vad som är lämpligt i varje fall, är upp till avsändaren/händelsen.

Twitter är ingen tvåvägs-kanal för kommunikation. Vi använder den som enklare plattform, men förvänta inga svar eller någon, annat än undantagsvis möjligen. Använd i så fall mail eller vår facebook-sida.

Post Revisions: