Vi skickar ibland ut akuta/viktiga nyheter via SMS. Vill du bli borttagen från denna lista maila styrelsen@brfekoxen.com. Framöver kommer detta kanske att bli ett automatiskt flöde, men just nu är det manuellt.

Vi har som mål att bara skicka ut nyheter via SMS som berör just dig, din trappuppgång, din boendesituation (medlem/hyresgäst) etc. Men givetvis kan man göra fel, eller missa. Vi skickar inte ut löpande uppdateringar på SMS. De återfinns på sidan korta nyheter. Så efter du fått sms:et hittar du uppdateringarna där. I de flesta fall kommer vi heller inte skicka ut att det är löst… Vad som är lämpligt i varje fall, är upp till avsändaren/händelsen.

Tänk på att du INTE kan svara på SMS:et. Det är en envägskommunikation.

I och med detta inkluderar vi på många sidor också “SMS-länk” som vi använder för att skicka ut i SMS:en. Publicering sker via Twitter.

Twitter är för oss en publiceringsplattform. Twitter är INTE en tvåvägskommunikation med medlemmar eller externa personer. Vill du kommunicera med oss är det mail eller facebook-gruppen som gäller. Genom Twitter får vi en lagom plattform att skriva korta, informella nyheter.

SMS-länk goo.gl/3xWQEG

Post Revisions: