Styrelsens godkännande krävs vid vissa ingrepp. Men det är alltid bra att informera och fråga.

Renovering som kräver styrelsens godkännande är:

 1. Ingrepp i bärande konstruktion, såsom en bärande vägg.
 2. Ändringar i befintliga ledningar gällande värme, vatten och avlopp. Detta avser t.ex förflyttning av våtutrymme, toalett eller kök.
 3. Större ingrepp som förändrar planlösningen på lägenheten, t.ex uppsättning av dörrar eller rivning av vägg.
 4. Förändringar som påverkar eller kan påverka ventilationen.

Renovering som inte kräver styrelsens godkännande är:

 1. Ytbehandlingar av golv/tak och väggar som inte är våtutrymme.
 2. Byte av befintliga vitvaror
 3. Ändringar av ej permanenta el-installationer.

Denna lista kommer att uppdateras med mera information om vad som inte kräver styrelsens godkännande.

Innan renovering

 1. Skicka in en ombyggnads anmälan till styrelsen på mail : styrelsen@brfekoxen.com med rubrik “Ombyggnads anmälan” med information om objektnr (börjar på 171-xxxxxx) och din kontaktinformation;
  • Bifoga skiss / ritning på vad och hur ifall det är större och saker skall flyttas;
  • Bifoga som enkelt dokument vad du önskar göra
   – utan namn
   + med objektnr 171-xxxxxx samt adress
  • Bifoga offert om sådan finnes;
  • Bifoga alla kopia på alla nödvändiga certifikat utställt på entreprenören;
  • Bifoga kopia på försäkringsbevis och registreringsbevis på entreprenören.
 2. Sätt upp information i din trappuppgång samt den närliggande trappuppgången med information angående;
 3. Hur länge renoveringen kommer att pågå;
 4. Om du har anlitat byggare, så skall kontaktuppgifter till dessa samt till dig vara synliga;
 5. Skydda trappuppgången från slitage av renoveringen, hela vägen, om större slitage sker på grund av renoveringen så är det du som renoverar som är återbetalningsskyldig för återställningen av trappuppgången. Detta gäller även hissen i 4:an och 6:an.

Under renovering

 1. Följande byggtider gäller vardagar 07:30 – 18:00;
 2. Golv och väggar i trapphus skall skyddas;
 3. Golv och väggar i hissen skall om sådan används skyddas;
 4. Renovering utan entreprenad, dvs du som medlem gör jobbet får ske på kvällar och helger. Men ha tiderna i åtanke och att många grannar gärna vill ha det lugnt på helgerna;
 5. Allt arbete, oavsett om du gör det själv eller anlitar hantverkare, skall utföras på ett fackmannamässigt sätt och dokumenteras.
  • Dokumentation kan innebära:
   – kvitton på inköp;
   – instruktionsmanualer, produktinformation som medföljer förpackningen
   – fotografering och beskrivning av moment i dokument som kan lämnas över;
  • Fackmannamässigt innebär bland annat:
   – att entreprenören/du ansvarar för att renoveringen utförs på ett sätt som man kan kräva av en normalt kunnig och skicklig fackman;
   – Elinstallationer skall alltid utföras av en behörig elinstallatör. Det är förbjudet enligt lag att själv göra elinstallationer;
   – Renovering av våtytor måste ske efter GVK/Säker Vatten standard, mer info kan hittas på gvk.se eller sakervatten.se;
 6. Byggavfall får max stå 24 timmar på kommunal mark, framsidan, om det ska stå längre krävs tillstånd från Polisen;
 7. Byggavfall får ej stå inom föreningens fastigheter, såsom källare / allmänt förråd / trappuppgång eller liknande. Om detta sker kommer bortforsling bekostas av medlemmen;
 8. Inget byggmaterial etc får stå i trapphuset, inte ens under dagen. Bara för i och urlastning, följaktligen får inget arbete ske där heller.

Tips om byggavfall!

Kontakta styrelsen, för närvarande Birgitta, om vart man kan ställa byggavfall på framsidan!

Allmänna regler

 • Du får ej göra ingrepp som påverkar annan medlem på ett negativt sätt.
 • Styrelsen har rätt att låta besiktiga renoveringen efter arbetet är utfört.

Denna lista kommer att uppdateras med mera information om allmänna regler.

Tips!

Om du ska anlita entreprenör, se alltid till att dessa följer branschstandarder och har behörigheterna som krävs och dessa behörigheter är uppdaterade. Det kan man göra genom att skicka in ett RO-formulär till konsumentverket för att få all info om entreprenören. Mer info om att anlita hantverkare kan man hitta på: https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/produkter-och-tjanster/boende-och-hantverkstjanster/tips-till-dig-som-ska-anlita-bygghantverkare.pdf

Gammal info:

För renovera och bygga om, vänligen gör en enkel ansökan/anmälan, obs alltid! (Flera saker kan vi inte förhindra dig att göra, men vi kan ha vissa formkrav, liksom också ha information om byggnadsstatus på huset.)
vårt formulär på googles hemsida för ombyggnation

För att byta ut gasen och gå över till elhäll/induktionshäll etc, så är detta okej, utan att fråga om lov, då det inte bedöms (av extern konsult) påverka belastningen på våra stammar. Dock vill vi ha in en anmälan om _när_ du har gjort detta, så vi kan dokumentera det hela. (nytt sedan 2018-01-24)
vårt formulär på googles hemsida för gas

Målet är att samla mer information här nedan som du kan ta dela av, men det är inte klart ännu, men vi utvecklar detta löpande.

Certifikat och papper som skall med

 • Vattencertifikat ett måste
 • Elcertifikat
 • Brandtätning
Post Revisions: