På många protokoll saknar vi dessvärre signaturer på varje sida. Vi saknar även i vissa fall kallelsen och annan dylik dokumentation. Men målet är att följande skall finnas komplett:
– Kallelse
– Motioner¹
– Protokoll² med signaturer
– Årsredovisning med signaturer

Före årsmöte (kallelser, med motioner etc.)

Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2018
Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2017
Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2016
2015 och äldre… saknas förnärvarande

Efter årsmöte (protokoll, etc,)

Föreningsstämma 2018 Årsmöte
Föreningsstämma 2017 Årsmöte
Föreningsstämma 2016 Årsmöte
Föreningsstämma 2015 Årsmöte
2014 och äldre… saknas förnärvarande.

Protokoll

Föreningsstämma 2021 – Protokoll 2021-11-07

Föreningsstämma 2018 Årsmöte Protokoll 2018-05-31 Hemsida
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – Protokoll 2017-05-17 Hemsida
Föreningsstämma 2016 Årsmöte – Protokoll 2016-05-25
Föreningsstämma 2015 Extra – Protokoll 2015-09-08
Föreningsstämma 2015 Årsmöte – Protokoll 2015-05-20
Föreningsstämma 2014 Årsmöte – Protokoll 2014-05-21
..2013 (saknas för närvarande)
Föreningsstämma 2012 Årsmöte – Protokoll 2012-05-20
..2011 (saknas för närvarande)
Föreningsstämma 2010 Årsmöte – Protokoll 2010-05-26
Föreningsstämma 2009 Årsmöte – Protokoll 2009-05-27
Föreningsstämma 2008 Årsmöte – Protokoll 2008-05-26
Föreningsstämma 2007 Årsmöte – Protokoll 2007-05-22
Föreningsstämma 2006 Årsmöte – Protokoll 2006-05-22
Föreningsstämma 2005 Årsmöte – Protokoll 2005-04-28
Föreningsstämma 2004 Extra stämma – Protokoll (2004-08-24)
Föreningsstämma 2004 Årsmöte – Protokoll 2004-05-19
..2003 (saknas för närvarande)
..2002 (saknas för närvarande)
Föreningsstämma 2001 Extra stämma – Protokoll 2001-12-10
Föreningsstämma 2001 Extra stämma – Protokoll 2001-10-08
Föreningsstämma 2001 Extra stämma – Protokoll 2001-09-17
Föreningsstämma 2001 Extra stämma – Protokoll 2001-08-22
Föreningsstämma 2001 Extra stämma – Protokoll 2001-05-22
Föreningsstämma 2001 Extra stämma – Protokoll 2001-02-19

¹ Tänk på att spara motionen. MYCKET VIKTIGT, då den är viktig för det är dess lydelse som gäller. Text i protokollet kan endast vara ja eller nej, då inget får läggas till eller dras ifrån. Endast det som är utskickat får beslutas om vad det gäller motionerna.

² Tänk på att protokoll skall uppfylla följande:

  • Undertecknas av stämmoordföranden och stämmosekreteraren och justeringsmännen.
  • Det skall framgå av protokollet hur kallelse till stämman skett och tidpunkt för kallelsen.
  • Vilka som varit närvarande, samt en röstlängd. (Gärna som bilaga pga PUL/GDPR)
  • Vid beslut om stadgeändring är det särskilt viktigt att det framgår att
    majoritetsreglerna har iakttagits. (Tänk på att det finns både 2/3-delar och 3/4-delar.)
  • Är ett beslut enhälligt ska det antecknas särskilt i protokollet.
Post Revisions: