Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Etikett: avgifter

Ny underhållsplan gjord

En ny underhållsplan är klar, ett projekt drivet av Arvid Leander.
Sustend Underhållsplan TOTAL Brf Ekoxen 2016

Med denna medföljer även en energi och miljöanalys.
Sustend Energi- och miljöanalys Brf Ekoxen 2016

Mer kommentarer på detta kommer senare.

 

2 höjningar från Stockholm Vatten

[UPPDATERAD 2015-10-30 – med graf över kostnadsutvecklingen på konto 4630]

Dom är inte lite fräcka, Stockholm Vatten, två höjningar på kort tid. En total höjning om 14,45%. Synd att man inte kan konkurrensutsätta dem.

2015 Faktura Stockholm Vatten höjning

Hur detta påverkar vår ekonomi? Totalt kostar vattnet oss ca 71 TKR per år (10 års genomsnitt). 15% på detta innebär 10,65 TKR per år. Vår kostnadsbas ligger på i genomsnitt 2 692 TKR, de innebär en kostandsökning på 0,4%. Tittar man på rena kostnaderna (exkl. avskrivningar, skatter etc) så är kostandsbasen 1 706 TKR och det ger en kostnadsökning på 0,6%.

Mina tankar om detta är att det troligen inget som berör avgifterna. Vi hanterar det inom de kostnadsbesparingar som görs. Men det beror på hur vi väljer att se det hela. Överlag har jag tidigare flaggat för att avgifterna är låga.

2015 Faktura Stockholm Vatten 4630 höjning (3)

Fyra fastigheter blir en (1)

Vår fastighet består idag rent administrativt av 4 fastigheter. Ekhagen 2, Ekhagen 3, Ekhagen 4 och Ekhagen 5. Det är våra 4 fastighetsbeteckningar. Dessa motsvarar Ekhagsvägen 4, 6, 8 och 10. Detta härstammar från 30-talet då det byggdes. Man kan fortfarande märka det både här och där. Bl.a. finns det ingen kulvert mellan 4 och 6 och 8-10. Alla har olika elmatning, alla har olika vatten och avlopp. Detta kostar givetvis extra mycket pengar, både i abonnemangsavgifter som är per abonnemang, fastighetsbeteckning etc.

Kostnaderna för en sammanslagning är ca 15-20’000 kronor från Stockholms lantmäteri. Och bara på vår avgift mot Fastighetsägarna är det en ROI* på ca 6-7 år. Helt klart värt det med andra ord. Räknat på nuvarande ränta är det en “kör-bara-kör”.

Papprena ligger nu på brevlådan och nu är det bara att vänta. För dig som medlem, innebär det… just inget alls. Mer än lägre kostnader för föreningen.

* ROI = Return of invenstment (Återbetalningstiden för investeringen.)

Avgift vid andrahandsuthyrning

Vid extrastämman 8 september beslutades att föreningen kommer att ta ut en avgift från medlemmar som fått/får godkänt att hyra ut i andra hand. Avgiften blir 10% på gällande basbelopp, f.n. 4.430 per år. Det kommer att gälla från och med 2016.

Garageavgiften – månadsvis

OCR-betalningar1Garageavgiften har för en del (eller alla?) varit kvartalsvis. Det finns ingen nämnvärd praktisk anledning för detta. Den kommer enligt styrelsemöte 18/8 vara månadsvis.

Har du fått din månadsvis, kontakta Nadja på Brain Accounting så uppdaterar hon ditt avtal.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén