1. Icke akuta ärenden/skador

BRF Ekoxen har ingen fastighetsförvaltning utan det är styrelsen som står för detta. Våra telefonnummer och kontaktuppgifter står i porten. Om du mailar, maila alltid till styrelsen@brfekoxen.com. Personliga mail-adresser är det lättare att vi missar.

2. Akuta skador

Anmäl till styrelsen direkt. Våra nummer och mailadresser står i porten.
(Efter arbetstid, om vi inte svarar, kan även anmälan ske till Securitas/Jourmontör på telefon 08-657 77 50.)

Följande skador vilka ska anmälas omedelbart för åtgärd:

  • Strömmande vatten från vattenledning eller värmesystemet.
  • Stigande stamstopp (risk för översvämning med avloppsvatten).
  • Skada som innebär risk för inbrott (exempelvis skadad dörr).
  • (¹) Elavbrott som kräver byte av huvudsäkring i fastighetens elcentral (som finns i källaren).

OBS Fel på hissen, se längre ner…!

(¹) Byte av propp (säkring) till lägenhet betalas alltid av lägenhetsinnehavaren.

Vid brand – ring SOS Alarm på  112

Nödlägen som som ej berör fastigheten, anmäls också till SOS Alarm – 112. För Polis 11414.

2. Stopp i hissen

Vid fel eller stop på hissen, ring Hiss & Elteknik dygnet runt på 08-779 53 53.

Fastighetsskötsel
För fastighetspunkter så som lampor som är trasiga etc, anmäls också till oss.

Post Revisions: