Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Etikett: stadgar

Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2018

kallelse till föreningsstämma - liten

Kallelse till årsmöte Torsdag den 31 maj, kl 19.00. Formell kallelse har kommit även i brevlådan igår. Följande dokument delas ut här och i brevlådan.

Kallelse med årsredovisning samt förvaltningsberättelse:
Föreningsstämma 2018 Årsmöte – 1a Kallelse till årsmöte 2017
– Föreningsstämma 2018 Årsmöte – 1b Årsredovisning med revisionsberättelse

Motion I:
– Föreningsstämma 2018 Årsmöte – 2a Motion I
– Föreningsstämma 2018 Årsmöte – 2b Motion I, Bilaga 1 – Nya stadgarna

Motion II:
– Föreningsstämma 2018 Årsmöte – 3a Motion II
– Föreningsstämma 2018 Årsmöte – 3b Motion II, Bilaga 1 – Extra Ersättningar
– Föreningsstämma 2018 Årsmöte – 3c Motion II, Bilaga 1 – Extraersättningar styrelseår 2016-2017
Föreningsstämma 2018 Årsmöte – 3d Motion II, Bilaga 1 – Extraersättningar styrelseår 2017-2018

En version av årsredovisningen i förbättrad digital form kommer…

Valberedningens förslag på förslag till styrelse kommer separat.

Hänvisar även till förslag om ersättningar.

Stadgarna – genomarbetat och tydliggjorda ändringar

Anita och Marianne har gjort ett bra och gediget arbete och gått igenom stadgarna och arbetat igenom förslaget, samt tydliggjort ändringarna. Du kan själv ta del av deras arbete här:

https://docs.google.com/document/d/1LDIlUgYWCh5D_0pF_q4T03jaaAzWnuNI3Gd_M0OrJRM/edit?usp=sharing

Kommenterarna är i Google format.

Behövs nya stadgar (igen)?

Nya lagar.
Eftersom lagen har ändrats behöver vi förändra våra stadgar. Här är en bra artikel som belyser det hela: https://www.hd.se/2017-11-03/hog-tid-att-andra-stadgarna-i-huset

Missa inte punktlistan på slutet för en summering.

Rensa ut obsoleta stadgepunkter.
I våra gamla stadgar har vi, enligt vad jag erfar och förstår, ingen nytta av bland annat §5 till §9 eftersom de är en del av lagstiftningen och härrör från när föreningen bildades.

Ny stadgar registrerade hos bolagsverket

Efter lite strul från bolagsverket är nu de nya stadgarna registrerade. De första var för låg upplösning på. Man kunde inte se om det var punkt eller komma osv.

Laddar upp 5 filer här som backup och referens:
dokument – Stadgar Rev2 2015 BRF Ekoxen (769604-8953) 2015-09-08 200dpi PDF_A
dokument – Stadgar Rev2 2015 BRF Ekoxen (769604-8953) 2015-09-08 300dpi PDF_A
dokument – Stadgar Rev2 2015 BRF Ekoxen (769604-8953) 2015-09-08 600dpi sv
dokument – Stadgar Rev2 2015 BRF Ekoxen (769604-8953) 2015-09-08 Bolagsverket
dokument – Stadgar Rev2 2015 BRF Ekoxen 769604-8953 2015-09-08

 

Komplettering på våra årsmötesprotokoll

När vi försökte uppdatera våra stadgar, så stötte vi på patrull från bolagsverket.

påpekan från bolagsverket

Protokollen skall alltid signeras även av stämmans ordförande. Så följande skall signera:

 1. Stämmans ordförande
 2. Protokollförare
 3. 2st justerare

När jag tittar efter verkar det som att vi missat detta på de flesta tidigare årsmöten. Lika så även att numrera dem i ordning. Det klagade bolagsverket inte på dock. Ja vi kan bara bli bättre till nästa gång.

Protokoll från extra föreningsstämma 2015-09-08

Protokollet nu klart från extra föreningsstämma 2015-09-08. Alla beslut gick igenom.
Föreningsstämma 2015 Extra – Protokoll 2015-09-08

För kallelse och bilagor se:
https://www.brfekoxen.com/2015/kallelse-till-extra-foreningsstamma/

För historik se:
https://www.brfekoxen.com/foreningen/stammor-o-protokoll/

Edit – Min personliga kommentarer om frågan angående röster:

Jag tolkar det när jag läser runt på forum, frågar jurister, de utbildningar jag varit på; att endast en (1) person får rösta, är man två från samma lägenhet, är ena personen bisittare och den med rösträtten, blir registrerad i vallängden. I det fall man inte kan enas från en lägenhet, får man helt enkelt avgöra detta på plats vem som skall bli inskriven i vallängden som röstande, och vem som blir bisittare (kan ej rösta). Personligen skulle jag i så fall verka för att den med störst ägarandel får rösträtten, om lika ägardelar att den avgörs genom lottning.

// Rickard

 

 

Kallelse till extra föreningsstämma

kallelse till föreningsstämma - liten

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ekoxen (769604-8953) kallas härmed till extra föreningsstämma den 8 september 2015 kl 19.00 i styrelserummet Ekhagsvägen 6 (på baksidan).

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val av stämmoordförande.
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Enligt beslut på årsmöte:
  1. Uppdatering andelstal
  2. Stadgeändring: föreningen ska börja ta ut avgift i samband med andrahandsuthyrning
 9. Stämmans avslutande.

Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 2015-08-24
Mvh Styrelsen

Följande delas ut:
Föreningsstämma 2015 Extra stämma 1 – Kallelse
Föreningsstämma 2015 Extra 1 – Motion enl 8a – Ändring andelstal
Föreningsstämma 2015 Extra 1 – Motion enl 8b – stadgeändring gällandes avgifter för andrahandsuthyrning
Föreningsstämma 2015 Extra 1 – Motion enl 8b – stadgeändring gällandes avgifter för andrahandsuthyrning – bilaga1

Grävt i vårt styrelserum

historisk översiktsplan 1000x1253

historisk översiktsplan 1000×1253*

Idag har jag grävt i vårt styrelserum. Över 3 timmar i styrelserummet och nu snart 2 timmar i min lägenhet med att sortera allt. Skönt att det regnade utanför. Blir frisk och behaglig luft då. Så nu ser det ut där nere, med halvuppslagna pärmar överallt. Har hittat massor med kul. Jag hoppas på att skanna in alla dessa och komplettera vår webb med.

 • Gamla styrelseprotokoll från 2002 (enstaka), 2004-2005, en del underskrivna, en del bara utskrivna. Var finns originalen?
 • Gamla stämmoprotokoll från 2006, 2005, 2004 och extrastämma 2004.
  (Kan glädja Kaija Eistrat att vi nu nästa uppfyller hennes motion 2005 idag nästan helt, med websidan, kvartalsrapporter etc. :) )
 • Våra stadgar, i original.
 • Den ekonomiska planen, i original.
 • Värderingen då föreningen köpte huset.
 • Stämmoprotokoll från när föreningen startades. Vill vi ha upp dessa också? Om ingen säger något åker de upp som arkiv.
 • Årsredovisning kompletta, med revisorsberättelse och signaturer, där vi saknar dessa i inscannat format. Och kopior under undertecknat som vi i dagsläget har som PDF. Bl.a 2002, 2003, 2006, 2007
  (Det här med signatur på varje sida, och revisorsberättelse, är det lite si och så med på både protokoll och andra dokument.)

samt, något lite roligtKöpekontrakt2 400dpi (1)  

Köpekontraktet 1973 när detta köptes av det som då hette “Svenska Personal-Pensionskassan”, av de tidigare ägarna (privatpersoner), så som “fröknarna Rut Thunell och Anna-Lisa Tunell” [ja olika stavning] för Ekhagen 2 och 3 samt “fru Jildegard Gisselberg” Ekhagen 4. Har dock inte hittat för Ekhagen 5.
(Ekhagen 2-5 motsvarar Ekhagsvägen 4-10)

Köpekontrakt1 400dpi (5)…och en karta från när det ritades 1935.

Tyvärr kopior, dock gamla sådana, den ena med underskrifter, den andra verkar vara ett utkast på maskin, gjord med karbon-papper. Kommer upp så fort jag skannat in dem.

För den som vill jobba mer med ordningen, hjälpa till och få upp saker på webben, kan man alltid anmäla sig frivilligt. Säg bara till så rotar vi ihop.

// Rickard Uddenberg (Ordf.)Köpekontrakt2 400dpi (4)

* Edit: Kartan ovan finns i större format:
https://www.brfekoxen.com/wp-content/uploads/2015/07/historisk-översiktsplan-4294×5381.png

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén