Lösenord

Sidor med * är lösenordsskyddade, och bara för föreningens medlemmar. Lösenordet går att få att av styrelsen.

Om

Vår bostadsrättsförening består av en sammanhängande byggnad, med adresserna Ekhagsvägen 4, 6, 8 och 10. Uppgångarna innehåller sammanlagt 54 lägenheter, varav 49 är bostadsrätter och 5 disponeras som hyresrätter. Föreningen har några affärslokaler som hyrs ut till näringsidkare.

Fastigheten uppfördes mellan 1935 och 1937 och föreningen bildades 2001 och köpte samma år fastigheten från SPP.

Utomhusmiljö

Föreningen står för utemöbler som du självklart är välkommen att nyttja!

Brf Ekoxen sköter utomhusmiljön med hjälp av frivilliga insatser av föreningens medlemmar. Du kan också vara delaktig genom att hjälpa till!

Här är några de saker som alla har möjlighet att vara delaktiga i:

  • Delta i föreningens gemensamma städdag på våren och hösten
  • Klippa baksidans gräsmatta
  • Rensning av löv i rännorna på taket
  • Skötsel av blommor i trapphusen
  • Vattning av buskar och planteringar vid behov
  • Uppsättning av julgranar på baksidan i samband med advent
  • Skotta och sanda gången på baksidan och kortsidorna av huset vid behov
  • Skotta/sopa entrén på framsidan
  • Larma om borttagning av snööverhäng och istappar på taket.

Kontakta någon i styrelsen om ni vill hjälpa till. Åtkomst till föreningens trädgårdsförråd ges via styrelsen.

Post Revisions: