Följande fullmakter finns utgivna och är aktiva fn. (ej återkallade):

  • FM0003 – Boptimera AB: 2018-02-20 – 2019-02-19 – Fullmakt för Lån och Upphandling Nya Lån
  • FM0004 – Brain Accounting: 2018-05-28 – Inget slutdatum – Fullmakt för Pant- och medlemskapsfrågor. (Arbete pågår tillsvidare gäller även FM0003)

(Nr – Vem: Datum – Slutdatum – Syfte)

Denna sida är INTE giltig som fullmakt. Det är en bekräftelse på att fullmakten finns kvar och är giltig. Makulerad fullmakt skall omedelbart förstöras.

Post Revisions: