Stadgar

Våra stadgar – med §17 som tillägg från 2015.

Dokument – Stadgar Rev2 2015 BRF Ekoxen (769604-8953) 2015-09-08 Bolagsverket

Dokument – Stadgar Rev1 2001, Original godkända

Vi jobbar på onlineversioner av stadgarna.

Ekonomisk plan

Från föreningens bildande vid 2001.

Ekonomisk plan – original godkänd

Andelstal

Dokumentation – Andelstalsberäkning 2015-02-20
Dokumentation – Andelstalslista 2015-02-20

Post Revisions: