Rutinen gäller från och med 2020-01-01.

Som bank har ni två (2) val, gör ni så som vi rekommenderar (enkelt, enl. alternativ A) eller som vi inte rekommenderar (avancerat enl. alternativ B). Processen är för att skydda våra medlemmar och det ansvar vi har i och med pantförskrivningen.

A) Direkt till ekonomisk förvaltning

Banker skall för all pantbrevshantering kontakta vår förvaltare direkt på följande adress: (I detta fall gäller förvaltarens rutiner.)

BRF Ekoxen
c/o Storholmen Förvaltning 730

Pastellvägen 6
121 36 Johanneshov

(I alternativ A fall gäller förvaltarens rutiner, på deras ansvar.)

B) Till BRF Ekoxen

I detta fallet ställer vi högre krav som säkerhet. Och därför rekommenderar vi starkt att du följer önskad rutin och skickar till vår förvaltare direkt (se ovan). Ifall ni inte följer våra krav återsänds ärendet till er utan åtgärd, eller kommentarer.

  1. Undertecknat låneavtal från medlem. / Alternativt undertecknat att medlemmen godkänner att panten tas bort.
  2. Belopp på vilket panten gäller.
  3. I original, max 1 månad gammal dubbel-vidimerad ID-kopia på ansvarig banktjänstman (adress och telefonnummer).
  4. I original, max 1 månad gammalt intyg om tjänstgöring från arbetsgivare, med dubbelvidimerad ID-kopia från HR (ej chef.) att banktjänsteman är ansvarig för dessa sysslor.
  5. Digitala kontaktuppgifter mot banken för eventuell notering till banken gällandes panten.

(I alternativ B fall gäller våra rutiner och på vårat ansvar.) (Eller så gör du det enkelt för er, och skickar enligt instruktioner A ovan.)

Post Revisions: