Baksidan, Garagen 2

Brf Ekoxen har 5 st garageplatser i fastigheten. Garagen hyrs ut under kommersiella förutsättningar, och är därför inte specifikt för medlemmar. Vi ser gärna boende och medlemmar som hyr. Dessa slipper moms och får där med 20% mindre hyra än utomstående.

Är du intresserad maila till garage [at) brfekoxen.com.

Allternativ

Det finns även alternativ för för boende som letar garageplats och inte vill vänta. Dels kan man kontakta på Brf Naturvetaren på Docentbacken via garage@naturvetaren.se. Eller gå in på www.garageplatsen.se för att söka efter garage i Stockholm.

Post Revisions: