Frågor och svar:

Allmänt

 1. Antal lägenheter i föreningen? – 54 lägenheter i huset, varav 50 lägenheter upplåtna som bostadsrätter.
 2. Finns det några hyreslägenheter eller lokaler ?  – 4 hyreslägenheter och 5-8 affärslokaler (beroende på uppdelning, just nu 6st), samt extra förråd (ledigt).
 3. När köpte föreningen huset/fastigheten? – 2001
 4. Äger föreningen marken eller är det en tomträtt? – Föreningen äger marken.
 5. Hur tas beslut om medlemskap, löpande eller vid
  styrelsemöte? – Löpande, se process.
 6. Hur ser föreningen på delat ägande, är det tillåtet?  – Ja, minst 10%
 7. Speciella önskemål innan godkännande?  – Styrelsen tar kontakt med några frågor före godkännande, se process.
 8. Vart skickas in och -utträdesansökningar? – Till vår ekonomiska förvaltare Storholmen Förvaltning AB. Skicka det inte till föreningen, då tar det extra tid.
 9. Finns det några åtaganden för medlemmen? – Delta i den gemensamma skötseln vid behov när styrelsen kallar. Följa ordningen för sopsortering och allmänna trivselregler
 10. Köparen önskar bygga om, är det möjligt? – Vi ger inga förhandsbesked, men är positiva till förändringar och anpassningar till moderna normer och tankar, samt jobbar aktivt för förbättrad medlemsservice hela tiden.
  (För den som är beredd att betala kan vi givetvis behandla ombyggnadslöfte i förhand.)

Ekonomi

 1. Vem betalar överslåtelseavgiften? – Köparen.
 2. Vad ingår i årsavgiften? – Värme och vatten.
  För närvarande även BRF-tillägg (i stället för på hemförsäkringen)
  Grundutbud för TV och 1 Gbit bredband ingår men specificeras separat på månadsavierna.
 3. Finns beslutade avgiftsförändringar? – Årlig höjning på 1%
 4. Planerade avgiftsförändringar? – Ja, se punkten ovan. (se även flerråsrapport)
 5. Tidigare avgiftsförändringar? – Ja årskiftet 2017/2018.
 6. Överlåtelse och pantsättningsavgift? – Ja, se stadgar hemsidan
 7. Äkta eller oäkta förening? – Äkta
 8. Tillåts juridisk person? – Nej, under inga omständigheter.
 9. Avviker kassan eller belåningen från uppgifterna
  i senaste årsredovisningen? – Troligen lite ja, se ekonomiska nyheter eller protokoll, samt nyheter som troligen påverkar kassan.
 10. Andrahandsuthyrning (godkänd av styrelsen), avgift? – Ja, vi tar ut en avgift, motsvarande 10% på av gällande prisbasbelopp, enligt stadgarna.
 11. Vem ansvarar för månadsavgiften (årsavgiften) vid en överlåtelse? – Avgifter debiteras månadsvis på den person som äger lägenheten per den 1 månadens dag. Om tillträdesdagen är den 1a är det köparen som äger lägenheten den 1a. Säljare och köpare löser själv hur mycket ska köparen ersätta till säljare för den perioden som är betald.
 12. Vad kostar hyra garage och hur lång är kön? – Av likabehandlingsprincipen följer självklart att garagen skall ses som kommersiella lokaler, så hyr vi ut dem även externt. Det är 4 vanliga garageplatser, samt 1 dubbelplats där det ingår 1 garageplats och en p-plats framför porten. För samtliga avtal ingår gratis el för elbil. Laddstationerna klarar upp till 22kW – ca 10 mil/h. För mer info läs bloggen. (För externa personer tillkommer alltid moms enligt lag.)
 13. Ekonomins utveckling? Hur är den?Det finns 10 åriga nyckeltal presenterade som man kan ladda hem och skriva ut! Rekommenderas!!
  Det finns även en sida med massor med ekonomisk information och nyckeltal.
 14. Planerat underhåll? – Se underhållsplan som finns publicerad i i bloggen.

Huset

 1. Finns det cykelrum/barnvagnsrum? – Ja 2 st (i 6 och 10).
 2. Övriga gemensamhetslokaler vi borde känna till? – 2 tvättstugor (i 6 och 10), samt 1 snickarlokal i 8an.
 3. Parkering utöver boendeparkering? – Garage med 5 platser. (Se ovan för detaljer)
 4. Vad har huset för TV & Bredbands leverantör? – Comhem och Bahnhof (1 Gbit)
 5. Vad är det för uppvärmning? – Bergvärme, spets olja/el; framöver troligen fjärrvärme och bergvärme.
 6. Vad är det för ventilation? – Självdrag
 7. Är det ok att installera riktig fläkt eller bara kolfilterfläkt? – Endast kolfilterfläkt; det är inte okej att koppla in sin fläkt på ventilationen.
 8. När byttes V/A-stammar i kök och badrum? – Vertikala 1991. Horisontella i plattan bytes/renoveras under 2016/2017.
 9. När byttes el-stigare?  – 1991
 10. Finns det några nyligen gjorda renoveringen? – Se årsredovisningarna, samt hemsidan, och underhållsplanen.
 11. Finns det några planerade renoveringar? – Se senaste underhållsplan, eller nyheter om underhållsplanen, eller senaste årsredovisningen. Avvikelser mot detta återfinns oftast på hemsidan. Sök!
 12. Om ja, hur avser föreningen att finansiera dessa? – Lån, även om kassan är urstark (se kassaflöde). Detta för att maximera amorteringsavdragen för medlemmarna. Löpande kostnader täcks av årsavgifter och hyror; där årsavgfiterna höjs 1% varje år för att i alla fall delvis täcka indexökande kostnader så som vatten, värme, el, och främst byggunderhåll och byggrenoveringar etc.

Se i övrigt vår hemsida www.brfekoxen.com Där finns också årsredovisningar och stadgar.

Kontakt: info@brfekoxen.com (inget annat), Ordförande Rickard Uddenberg, tel 070-7132507.

Post Revisions: