Snabba korta nyheter via SMS


För att anmäla dig till korta nyheter och akuta nyheter (syns ej här) så behöver du anmäla dig genom följande förfarande:

Skicka ett SMS till +46 76 519 53 15 med texten:
– FÖLJ #port* #medlem* namn
– *medlem skall lägga till #medlem, annars inte.
– * beroende på vilken #port du bor, lägger till ett av 4 följande alternativ: #4an / #6an / #8an / #10an.

Vi använder Twitter som en plattform, för att kunna trycka korta nyheter enkelt utan för mycket formaliteter. Samt även kunna trycka ut SMS vid akuta, viktiga eller andra händelser som är brådis. Du kan läsa mer här om SMS-informationen.
SMS-länk: https://goo.gl/U5gEds

Vi använder INTE Twitter som ett medel för 2-vägskommunikation. Du kan alltså INTE nå oss där. Använd mail eller telefon.

Vi lånar även ut Twitter-kontot till olika entreprenörer för att de skall kort, enkelt kunna kommunicera, utan krav på formalitet. Vilket passar syftet bra.

Du behöver INTE ha Twitter-appen eller ett twitterkonto för att läsa nyheterna. De finns här på vår hemsida och på https://twitter.com/BRFEkoxen1

Dessvärre funkar inte Widgetarna på sidan i mobilerna. Och det här är där ett sätt att se dem. Även med mobilläsare.

Post Revisions: