Kallelse med dokument

Årsstämma 2015 – Kallelse till årsmöte 2015
Årsstämma 2015 Motion a – Ändring andelstal
Årsstämma 2015 Motion b – stadgeändring gällandes avgifter för andrahandsuthyrning
Årsstämma 2015 Motion b – stadgeändring gällandes avgifter för andrahandsuthyrning – bilaga1
Årsstämma 2015 Motion c – rätt att nyttja räntefond för likvida medel
Årsstämma 2015 Motion c – bilaga Catella Avkastning _ Avanza 2014-12-27
Årsstämma 2015 Motion c – bilaga catella Avkastning – produktblad
Årsstämma 2015 Motion d – Eluppgradering och gemensam el i föreningen

Årsredovisningen 2014 med revisionsberättelse, original med signaturer 300dpi

Protokoll

Årsstämma 2015 – Stämmoprotokoll Ordinarie föreningsstämma 2015-05-20

(historiskt inlägg för dokumentations skull)

Post Revisions: