Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Kategori: Nyheter Sida 1 av 7

övriga nyheter, information, förändringar etc.

Problem med tvättstugan 10an

Uppdaterad 2024-02-18 – Ny avfuktarer beställd. Viss leveranstid (ca 4 veckor) pga materialbrist.

Uppdaterad 2024-01-31 – Avfuktaren i torkrummet är trasig och behvöer- bytas ut. Det kommer ta drygt 1 vecka.-

Vi har haft vissa problem med tvättstugan i 10an främst toekfunktionerna. Torktumlaren är åtgärdad. Torkmaskinen i torkrummet har vi haft service på av både service-tekniker och elektriker men problemen verkar återkomma. Vi fortsätter att jobba på problemet för snar åtgärd.

Mvh // Rickard

Målning av golv i 6:ans cykelrum

Under vecka 41 kommer golvet i 6:ans cykelrum målas om. Vi kommer behöva tömma hela utrymmet senast söndagen den 10 oktober. Ta gärna hand om saker som inte kan stå utomhus (några barnvagnar finns det provisoriskt plats för i 10:ans källare under arbetet) och se till att t.ex. inga cyklar är fastlåsta så de inte går att lyfta ut.

Målningen beräknas vara klar på fredagen och efter att färgen har fått torka under helgen ska det gå bra att börja använda cykelrummet igen under vecka 42 (men var uppmärksam på om det sitter lappar uppe om att arbetet inte är klart).

Lufta elementen

Under sommaren har värmesystemet tömts på vatten vid omdragning av rör i gamla panncentralen. Det har därför kommit in mycket luft i systemet och elementen måste luftas för fungera som tidigare. Hör av er till styrelsen (eller hjälpsamma grannar) om ni behöver hjälp!

Nya förrådshyror

Styrelsen har sett över alla avtal för de som hyr extraförråd i föreningen och försökt få till en mer enhetligt hyresnivå. Vi har satt månadshyran till 75 kr/kvm (med några undantag för t.ex. utrymmen med lågt i tak mm) och med en årlig ökning på 1,5%. Nya avtal kommer att skickas ut till berörda och börja gälla under 2022.

Korta nyheter / Akuta SMS

Du behöver anmäl dig för akut information och korta nyheter via SMS!

Vi vet alla hur det är, man orkar inte med all information som man skulle behöva läsa, det är webben, nyhetsbrev (om man ens anmält sig till det), etc. Det finns sedan app-lösningar men då skall man installera den, och ha notiser påslaget, ytterliggare en app som tar ström och plats och fokus. etc.
– Vi har därför en lösning för att skicka ut kort information och akut information via SMS. MEN DU MÅSTE SJÄLV ANMÄLA DIG.

Skicka ett SMS till +46 76 519 53 15 med texten:
– FÖLJ #port #medlem namn
– medlem skall lägga till #medlem, annars inte.
– beroende på vilken #port du bor, lägger till ett av 4 följande alternativ: #4an / #6an / #8an / #10an.

Exempel:
– FÖLJ #6an #medlem Rickard
– FÖLJ #8an Fredrik
– DELETEME

Mer instruktioner finns på följande sida.
https://www.brfekoxen.com/information/sms-och-korta-nyheter/

Syftet är att skicka ut korta statusar, så som “Hissen står i 4an”, “Problem med bredbandet, lösning kommer”, “Problem med varmvattnet, lösning pågår”, “Varmvattnet löst”, “Glöm inte årsmötet” etc. Syftet är aldrig något längre. Vi kan också skicka akuta sms som går ut till alla via detta system. Korta nyheter har viss fördröjning.

Twitter är ingen tvåvägs-kanal för kommunikation. Vi använder den som enklare plattform, men förvänta inga svar eller någon, annat än undantagsvis möjligen. Använd i så fall mail eller vår facebook-sida.

Tänk på att du INTE KAN svara på SMS:et. Det är en envägskommunikation.

Planerad service på bredbandet på natten 3/10.

Bahnhof kommer att utföra ett servicearbete som påverkar tjänster som transporteras via samt finns anslutna i Stockholm.

Detta kan komma att innebära nedtid för icke-redundanta tjänster under följande period:
Start: 2019-10-03 00:01
Stop: 2019-10-03 05:00
Förväntad nedtid: 3 tim

Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.
Med vänlig hälsning
Bahnhof AB

Två små-kontor att hyra

I samband med att vi troligen får fjärrvärme kommer vi få ytor över. Dessa ger att vi får två små “kontor” att hyra. Dessa kommer behöva mycket renoveringar av hyresgästen, för att iordningställas innan de kan användas, vilket ger en lägre hyra.

Ljud från borrning för fjärrvärmerör

Nu på måndag den 5/8 från ca 9-tiden kommer vi borra i fastigheten vid 8an för att dra in fjärrvämerören i fastigheten. Detta kommer preliminärt pågå under ca 2-3 timmar.

Vi behöver din mailadress

För att få veckobrevet med nyheter behöver du anmäla dig igen. Vi har uppdaterat hemsidan och behöver därför be dig fylla i följande formulär igen, för att på nytt få detta brev. Glöm inte att du måste bekräfta mailet som kommer i din brevlåda.


Prenumerera på BRF Ekoxens nyhetsbrev. Mailet är ett utskick med sammanställning av de nyheter som publicerats i veckan på hemsidan. Det skickas ut varje söndag vid 19-tiden (om det finns några nyheter det vill säga.)
Välj lista/listor:
Trappuppgång *
Medlem
För att kunna skicka denna information måste vi databehandla dina uppgifter. Den data vi samlar in för detta ändamål och listan används endast till att skicka ut våra nyheter som du anmäler att du vill ha. Läs våran policy (ej klar).

Tack för din hjälp, glöm inte att det kan innehålla viktiga uppgifter om förändringar.

Lediga förråd

Behöver du mer förråd och vill hyra sådant i fastigheten finns det möjligheter. Säg till ifall du önskar hyra så får vi se vad som går att göra och vad som kan passa.

Problem med mailen [LÖST.. troligen]

[Förhoppningsvis löst..]
Vi har förnärvarande pga övergången till Google Apps problem med mailen.

Oklart när det är löst, men det innebär att grupp-adresser så som styrelsen@, info@, faktura@ etc inte funkar. Maila oss _även_ personligen så länge.

Det beror troligen på SBS från min sida, försökte i samband med detta fixa gamla fel i våra register hos våra leverantörer One.com. Och därifrån tror jag problemet ligger. Återkommer när det är löst..

Rapport från styrelsemötet 2018-05-24

 • Hyresgästen i affärslokalen innan port 8  har sagt upp sitt avtal. Vi söker ny hyresgäst.
 • Avtal med företaget Pararet har tecknats för upphandlingshjälp inför byte av termostater och element.
 • Vi har kollat att städfirman vi anlitar i portuppgångarna  har kollektivavtal, vilket de har.
 • Föreningen har fått avslag på  bidrag för fjärrvärme. Styrelsens bedömning nu är att snarast fullfölja installationen av ny bergvärmepump som ger bättre effekt och inte bullrar så det stör medlemmar som bor ovanpå. Vi har fått in en offert och tar in ytterligare en. Tar sedan ställning till övriga åtgärder (t ex komplettera med fjärrvärme eller elpatron och avveckla oljepannan) för att effektivisera värmesystemet. Dessa åtgärder skjuts till nästa år.
 • Styrelsen ställer sig bakom (med en reservation) det förslag till extra ersättningar till några i styrelsen som lämnats med handlingarna till föreningens årsmöte.
 • Fler och nya lampor håller på att sättas upp på baksidan. Hål och märken som blir efter de gamla kommer att lagas och målas över.

Vill du veta mer, kontakta någon av oss i styrelsen. Nästa möte blir preliminärt den 12 juni (ny styrelse efter föreningens årsmöte).

Årsmötet flyttat till 31 maj – påminnelse

Kallelse och underlag delas ut till medlemmarna senast den 17 maj dvs två veckor innan mötet.  Tidigare stod det senast 2 maj vilket inte gäller när vi flyttat fram årsmötet.

Rapport från senaste styrelsemötet 2018-04-19

 • Årsmötet är flyttat till 31 maj, kl 19 p.g.a. fel som tagit tid att rätta till i årsredovisningen. Kallelse och underlag delas ut senast den 2 maj.
 • Alla dörrar och lås till gemensamma lokaler har setts över och är åtgärdade.
 • Alla fönster i trappuppgångarna är putsade.
 • Har gått igenom GDPR, den nya dataskyddsförordningen och hur vi behöver hantera kontaktuppgifter mm om medlemmarna framöver.
 • Har fått in en offert för byte av värmepumpen, som granskats. Kontakter har tagits med företag som kan genomföra byte av termostater och element.
 • En ny medlem i 6an är godkänd och flyttar in i slutet av maj.

Vill du veta mer, kontakta någon av oss i styrelsen. Nästa möte blir preliminärt den 12 juni med den nya styrelsen.

Garageplats ledig fr.o.m 1 maj

Vi har en vanlig ledig garageplats i föreningen från och med 1 maj.

I avtalet är det möjligt med elbhybrid-bil eller elbil. Pris 1950 kr.
(För de som inte bor i fastigheten tillkommer moms.)

För mer information kontakta styrelsen@brfekoxen.com eller ring mig på 072-2062074. // Rickard Uddenberg

 

Rapport från senaste styrelsemötet den 20 mars

 • Inga synpunkter har kommit in från medlemmarna på förslag till nya stadgar som ligger på hemsidan. Förslaget lämnas till årsstämman för beslut.
 • Gamla soprummet i 8an har gjorts i ordning till snickarrum. Där finns en snickarbänk. Är tillgängligt för alla boende i föreningen.
 • Alla lås och dörrar som kärvar mm till gemensamma utrymmen kommer att ses över och åtgärdas.
 • Vårens städdag blir söndag den 29 april, kl 10 – ca 14.30. Vi hoppas på stor anslutning!
 • Diskuterat bosamverkan i Ekhagen för att förhindra brott. Vi kommer att bevaka ett möte som polisen ordnar och försöker få med oss fler i området.

Hör av er till någon av oss i styrelsen om ni vill veta mer.

Nästa styrelsemöte blir den 19 april.

Rapport från styrelsemöte 2018-01-29 och 02-22

 • Styrelsen har utsett Rickard Uddenberg med bistånd av Anita Ekström Winroth till projektansvariga för byte av element och termostater samt ny värmepump med undercentral.
 • Har beslutat investera i digitala ritningar inför ändringar av bl.a. värmesystemet som underlag för bättre offerter
 • Styrelsen kommer föreslå årsstämman att föreningens fem och samtliga medlemmars individuella elabonnemang ersätts med ett kollektivt vilket på sikt kommer minska kostnaderna
 • Styrelsen har tagit fram förslag till nya stadgar, anpassade till lagförändringar. De har lagts ut på hemsidan där alla medlemmar kan lämna synpunkter. Tas upp på årstämman
 • Gamla soprummet i 8an kommer inredas som snickarrum för alla medlemmar. Mer information kommer senare.

Vill ni veta mer – här av er till någon av oss i styrelsen. Nästa styrelsemöte blir tisdag den 20 mars.

Härligt med snö!

men den behöver skottas på baksidan. Ju oftare ju lättare. Vi har ju som bekant ingen fastighetsskötare som hjälper oss med det. Vi medlemmar (som kan) måste hjälpas åt med skottningen. Men var är ni? Vi är 2-3 av alla som bor i våra 54 lägenheter som skovlat bort snö hittills i vinter.  Tar inte lång tid. Skovlar, borstar står vid varje port…

Vi ses i snön!

Rapport från senaste styrelsemötet 2018-01-24

 • Vi planerar för Årsmöte onsdag den 16 maj, kl 19 i Ekhagsstugan.
 • Motioner till årsmötet ska vara inne senast den 4 april.
 • Beslut om att tillåta byte av gasspis till el-/induktionsspis. Styrelsen har anlitat professionell hjälp för bedömningen.

Nästa styrelsemöte blir 2018-02-22.

Vill ni veta mer, kontakta någon av oss i styrelsen!

Om dagens vattenläcka

Vi hade ett element i 4an som sprang läck (började rinna), pga rost. Så behovet av byta element är relevant. Tyvärr är detta något som ursprungligen inte fanns med i underhållsplanen. Bara byta termostater. Nåväl detta kommer..

Behovet av att avlufta elementen är mycket begränsat. Den stam som främst berördes går på baksidan, ungefär vid cykelställen. Övriga stammar, typ framsidan, eller mot 6an till bör inte ha fått någon luft i systemet.

Vi skall sätta in ett nytt element inom kort och det kan innebära mer problem/avbrott, och nytt behov av avlufta för de som bor vid berörd stam. Mer om detta återkommer vi.

Sida 1 av 7

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén