Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Etikett: 2015

Varmt klimat = liten oljeförbrukning?

Oljan och elen är våra största förbrukningskostnader i föreningen. Nu har vi alla siffrorna för 2017 och ja, de är både bra och dåligt, eller ptja, döm själv, är 10 kubikmeter olja bra eller dåligt?

Föreningsstämma 2015 Årsmöte

Kallelse med dokument

Årsstämma 2015 – Kallelse till årsmöte 2015
Årsstämma 2015 Motion a – Ändring andelstal
Årsstämma 2015 Motion b – stadgeändring gällandes avgifter för andrahandsuthyrning
Årsstämma 2015 Motion b – stadgeändring gällandes avgifter för andrahandsuthyrning – bilaga1
Årsstämma 2015 Motion c – rätt att nyttja räntefond för likvida medel
Årsstämma 2015 Motion c – bilaga Catella Avkastning _ Avanza 2014-12-27
Årsstämma 2015 Motion c – bilaga catella Avkastning – produktblad
Årsstämma 2015 Motion d – Eluppgradering och gemensam el i föreningen

Årsredovisningen 2014 med revisionsberättelse, original med signaturer 300dpi

Protokoll

Årsstämma 2015 – Stämmoprotokoll Ordinarie föreningsstämma 2015-05-20

(historiskt inlägg för dokumentations skull)

Avgift vid andrahandsuthyrning

Vid extrastämman 8 september beslutades att föreningen kommer att ta ut en avgift från medlemmar som fått/får godkänt att hyra ut i andra hand. Avgiften blir 10% på gällande basbelopp, f.n. 4.430 per år. Det kommer att gälla från och med 2016.

Preliminär kvartalsrapport

Vi har fått siffrorna från Nadja (På Brain Accounting). Vi har påbörjat rapporten för Q2. Några detaljer som vi frågat Nadja om är Elen, Avskrivningarna, och detaljer på momskontona. Hon har dessvärre inte svarat ännu. Misstänker att hon har en del att göra efter semestern. Det är inget som är vrålviktigt eller akut. Men så här ser siffrorna ut just nu.

kvartalsrapport-image

Kvartalsrapport 2015 Q2 (preliminär)

 

En fullständig (med kommentarer) slutgiltig rapport kommer av mig och Arvid senare och läggs då upp på https://www.brfekoxen.com/foreningen/kvartalsrapporter/.

Mvh // Rickard Uddenberg

Fuktskador som behöver åtgärdas

Vet du några fler?

Bilderna nedan är bra exempel på fuktskador i grunden/stommen. Det behöver inte vara fukt i dem just nu. För det måste man mäta. Vet du flera ställen, kanske bakom i ditt förråd. Fota, beskriv och skicka in till oss…

…eller vet du något om detta är kontrollerat för dessa nedan tidigare? Skriv i kommentarerna.

2015 fuktskador på väggar, huskropp, renoveringsbehov_1

Beror troligen på dålig avrinning på framsidan. Följande skulle kunna lösa problemet, vi får se när vi får tid och råd. (Bilden illustrerar avrinning, mjh betongplattor. Kanske borde detta bekostas av kommunen… – schematisk bild.)

2015 förbättra avrinning på framsidan av dagvatten

Några andra ställen/exempel:

2015 fuktskador på väggar, huskropp, renoveringsbehov_2 2015 fuktskador på väggar, huskropp, renoveringsbehov_3 2015 fuktskador på väggar, huskropp, renoveringsbehov_4 2015 fuktskador på väggar, huskropp, renoveringsbehov_5

Genomgång av stammar i bottenplatta

Vi har fått svar på vår bottenplatta, hur stammarna mår. Inte så bra. Håll och rost igenom hela rören. Exakt vad detta kan komma att kosta i slutänden är ej klart. Men mellan 400-500’000 kr inkl. moms per uppgång kan vi nog räkna med, som riktvärde.  Vi hoppas på att åtgärden inte skall innebära några längre avbrott på vatten och avlopp, även om själva arbetet kan ta en del tid.

Det kommer också innebära att en del förråd måste rensas, kanske helt… åtgärd beräknas till i höst.

För den som vill läsa rapporten finns den här. Filmer och sådant finns också men inte på vår hemsida. rapport röranalys 2015

Filmer och komplett material finns på:
https://drive.google.com/file/d/0BxbljPnf2u-qMkN6ZWQ0SEtlNkE/view?usp=sharing

stammarna i bottenplattan - råtta som syns i 10an

stammarna i bottenplattan – råtta som syns i 10an

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén