Före försäljning

Innan du mailar oss, som mäklare, läs igenom hela senaste årsredovisningen, samt kolla åtminstone första sidan på vår blogg innan du ställer frågor om vår ekonomi och vad som händer. Hänvisa även köparna till vår hemsida, den är bra. I princip allt står där. Vi har en öppen “policy” när det gäller information.

Vi har även samlat lite frågor och svar på en egen sida / eget dokument. Dessa kan givetvis vara mindre uppdaterade, men det är ett försök att hålla en QA som lite stöd och hjälp för dig som mäklare. Du som mäklare ansvarar dock för korrektheten i den information du ger (inte vi.)

Som eventuell köpare och kanske blivande medlem är du givetvis varmt välkomna att ringa för frågor, det är bara trevligt, och ger en djupare dimension än vad som går att förmedla i text.

Vid försäljning

Processen vid försäljning är alltid:

  1. Mäklare skickar papper, med ansökan, till vår ekonomiska förvaltning (som även har register och pantförskrivningar etc). *

Från och med 2020-01-01:

BRF Ekoxen
c/o Storholmen Förvaltning 730

Pastellvägen 6
121 36 Johanneshov

Fram till och med 2019-12-31:

BRF Ekoxen
C/o Brain Accounting AB / BRF
BOX 2070
103 12 STOCKHOLM

(OBS, ansökan skall innehålla mail, och telefonnummer till de sökande.)

  2. Styrelsen får från ekonomiska förvaltningen ta del av informationen, och en (1) person ur styrelsen kontaktar den blivande medlemmen(-arna), för lite enklare frågor och svar. Syftet är i primärt ett personligt bemötande av en eventuell ny medlem.

  3a. Om styrelsemedlemmen inte ser några konstigheter förekommer, svarar han eller hon ensamt ja och skickar detta till ekonomiska förvaltningen som exekverar ja:et, rent administrativt, bl.a återkommer till mäklaren med godkännandet etc.

  3b. (Om styrelsemedlemmen upplever att det finns tveksamheter. Kan vara osäker på vad som gäller, våra processer eller policyer, så bollar han eller hon detta med övriga styrelsen. Ett nej behöver inte betyda att det inte går igenom iaf,  vi kan ta det till hyresnämnden, även om det inte hänt, men det är i så fall för säkerställa och göra ett korrekt arbete mot alla våra medlemmar.  Du får troligen ändå ett ja i hyresnämnden. Men då kan inte våra medlemmar ifrågasätta vårt arbete. Så ett sätt att säkerställa att det inte är några konstigheter.)

* Mäklare som inte klarar av instruktionen och skickar detta till oss, kommer att skickas tillbaka till mäklaren med vändande post och försenad godkännande som följd. Vi kommer i de fallen inte påskynda processen…

Post Revisions: