Var

Föreningens fastighet är belägen i Ekhagen. Mer känt i omgivningen är Lappis dvs Lappkärsberget, Stockholms Universitet, och Naturhistoriska museet.

Kommunikation från området är tunnelbana (T-bana Universitetet), vilket tar ca 8-9 min in till T-centralen. Gångtid är ca 10 minuter. Buss 50 finns nere vid Bergiusvägen.

Historia

Fastigheten byggdes 1935 och ritades av arkitekt Björn Hedvall som också gjorde stadsplanen för området Ekhagen.

Fastighetsbeteckning

Fastigheten heter per 2015-11-03 Ekhagen 2.

Tidigare var fastigheten uppdelad i fyra olika, Ekhagen 2-5. Detta då huset byggdes i 4 etapper och varje uppgång var en egen fastighet, med egen uppvärmning, egen byggherre och egen ägare. Så tidigare var fastighetsbetekningarna Ekhagen 2, Ekhagen 3, Ekhagen 4 och Ekhagen 5, motsvarande Ekhagsvägen 4, 6, 8, och 10.

Ytor

Vår fastighet har följande yta:

  • Bostäder 2 988 kvm
  • Lokaler 539 kvm
  • Totalt 3 527 kvm
  • Garage 90 kvm

K-Märkt

Huset är, som alla andra i området, K-märkt. Du kan läsa mer om detta här på Stockholms Stads Stadsmuseums hemsida. Vårt område/hus är klassat så kallat “grönt”, vilket innebär:

  • Grön klassning innebär också ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Se karta.

Utsida

Fastigheten har idag en genomgående grön färg. Vill du använda denna är det:

NCS 4030-G30Y

Andra färgskalor är

  • CMYK: 23; 0; 31; 47
  • sRGB: 104; 135; 93
  • Hex: #68875D

Uppvärmning

Uppvärmning sker genom bergvärmepump, samt att vi spetsar med olja och el, när Intyg energianvändning 2008 smalden inte räcker till, vilket dessvärre nästan alltid behövs. Bergvärmen kommer i själva verket i från solen (inte jorden, underjorden som många tror), och mängden ekar vi har området gör alltså att vi måste köra mer med olja, då dessa skuggar uppvärmningen.

Energideklaration gjordes 2008.

Våra oljepannor från 1991:

oljepanna a 280 kW - medium oljepanna b 150 kW - medium

2008 Energideklaration

Bergvärmebrunnar

Föreningen har 9 brunnar, borrade som ett upp-och-nervänt V under fastigheten för att öka spridningen. Dessa är registrerade i brunnsarkivet hos SGU. Se karta över dessa.

Bredband – 1000 Mbit

Föreningen har fiber indraget från Stokab. Dessa nyttjar vi sedan och har en lösning från Ownit med 2st switchar i huset som förser varje lägenhet med 1Gbit internet.

Vatten

Stockholm vatten, vi har för närvarande 4 ingångar, en för varje port.

El

Det finns fem matningar till fastigheten, 4 för hushålsel, och en för bergvärmen. 10:ans kommer från centralen tvärs över gatan.
4/6/8:ans kommer från centralen vid 6:ans port.

Förråd

Förråd finns i källaren på varje port.

Lokaler

För närvarande finns 6 stycken kommersiella lokaler i föreningen.

Soppor

Sopphanteringen i respektive trappuppgång är stängd på grund av arbetsmiljöskyddskrav. Behållare för hushållssopor (gröna) och för organiskt material (bruna) finns i i änden vid parkeringen bortom 10:ans trappuppgång på baksidan.

Kabel-TV

Vi har comhems analoga grundutbud i fastigheten. Det ingår i avgiften.
För senaste status, samt kanalinformation se comhems hemsida.
grundutbud tv comhem

 

 

Post Revisions: