Årsredovisning för BRF Ekoxen small

Föreningarnas årsredovisningar:
(originalen finns även inlästa i färg, som digitalt arkiv) *

Årsredovisningen är i de senare fallen signerad på varje sida, så som den ska. På tidigare saknar vi dessvärre detta.

Förvaltningsberättelsen är bifogad i den inlästa PDF:en.

Årsredovisning 2022 web/mäklare
Årsredovisning 2022 med revisonsberättelse

Årsredovisning 2017 (original digital för bättre läsbarhet)

Årsredovisningen 2016 med revisionsberättelse, original med signaturer 300dpi
Årsredovisningen 2016 original digital för bättre läsbarhet

Årsredovisningen 2015 med revisionsberättelse, original med signaturer 300dpi
Årsredovisningen 2014 med revisionsberättelse, original 300dpi
Årsredovisningen 2013 med revisionsberättelse, original 300dpi
Årsredovisningen 2012 med revisionsberättelse, original 300dpi
Årsredovisningen 2011 med revisionsberättelse, original 300dpi
Årsredovisningen 2010 med revisionsberättelse, original 300dpi
Årsredovisningen 2009 med revisionsberättelse, original 300dpi
Årsredovisningen 2008 med revisionsberättelse, original 300dpi
Årsredovisningen 2007 med revisionsberättelse, original 300dpi
Årsredovisningen 2006 med revisionsberättelse, original 300dpi
Årsredovisningen 2005 med revisionsberättelse, original 300dpi
Årsredovisningen 2004 med revisionsberättelse, original med signaturer 300dpi färg
Årsredovisningen 2003 med revisionsberättelse, original 300dpi
Årsredovisningen 2002 med revisionsberättelse, original 300dpi
Årsredovisningen 2001 med revisionsberättelse, original 300dpi

* 2004 finns för närvarande original bara inläst i färg.

Post Revisions: