Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Etikett: kvartalsrapport

Kvartalsbudget för första halvåret klart

(Uppdaterad 2018-09-17) Kvartalsbudgeten klar och den innehåller båda bra och dåligt. Arbete vi legat efter med, det kom ingen Q1, delvis beror detta på av en del internt arbete, som gjort att mallar slutat fungera. Nu är det delvis klart och första kommer här. Mallen är något uppdaterad och förbättrad, och siffrorna omdisponerade till ett mer korrekt förfarande.

Kvartalsrapport 2017 Q1

Äntligen fick jag tid och rapporten korrigerad för det som skall justeras (olja och el). Det är dessvärre fortfarande en del handpåläggning, men systemet (byggt på Google Sheets) att generera det hela är gratis. Allt vi behöver är excel-filerna från Brain.

Det som kan kommenteras är underhållskostnaderna. Dessa bokförs för närvarande inte direkt på underhåll för stamrenoveringen då det är flera förbättringsåtgärder. Detta är en dialog mellan kassör, mig och vår nya revisor.

Siffrorna har vissa styrkor och utmaningar.

Kvartalsrapport 2016 Q3 (uppdaterad)

kvartalsrapport-iconVi fick en kvartalsrapport tidigare. Den innehöll som vi upptäckte främst fel på avskrivningarna. Detta är nu justerat för hela året och därmed har vi även gjort  uppdaterade filer för Q1 och Q2. För Q3 kom även alla underhåll och reparations-kostnader in i bilden. Vi kommer gå back mer än vad vi trodde i år, med dessa korrigeringar.

kvartalsrapport 2016 Q2

kvartalsrapport-iconÄntligen är kvartalsrapporten för Q2 klar, då vi äntligen fått siffrorna. Du kan se den här som PDF: kvartalsrapport 2016 Q2. Givetvis återfinns den som alltid även https://www.brfekoxen.com/foreningen/kvartalsrapporter/

Inget speciellt som jag är orolig för. Men några kommentarer:

Kvartalsrapport 2015 Q3

Kvartalsrapporten med enklare kommentarer.

kvartalsrapport 2015-Q3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén