• Vi planerar för Årsmöte onsdag den 16 maj, kl 19 i Ekhagsstugan.
  • Motioner till årsmötet ska vara inne senast den 4 april.
  • Beslut om att tillåta byte av gasspis till el-/induktionsspis. Styrelsen har anlitat professionell hjälp för bedömningen.

Nästa styrelsemöte blir 2018-02-22.

Vill ni veta mer, kontakta någon av oss i styrelsen!

Post Revisions: