[Förhoppningsvis löst..]
Vi har förnärvarande pga övergången till Google Apps problem med mailen.

Oklart när det är löst, men det innebär att grupp-adresser så som styrelsen@, info@, faktura@ etc inte funkar. Maila oss _även_ personligen så länge.

Det beror troligen på SBS från min sida, försökte i samband med detta fixa gamla fel i våra register hos våra leverantörer One.com. Och därifrån tror jag problemet ligger. Återkommer när det är löst..

Post Revisions: