• Hyresgästen i affärslokalen innan port 8  har sagt upp sitt avtal. Vi söker ny hyresgäst.
  • Avtal med företaget Pararet har tecknats för upphandlingshjälp inför byte av termostater och element.
  • Vi har kollat att städfirman vi anlitar i portuppgångarna  har kollektivavtal, vilket de har.
  • Föreningen har fått avslag på  bidrag för fjärrvärme. Styrelsens bedömning nu är att snarast fullfölja installationen av ny bergvärmepump som ger bättre effekt och inte bullrar så det stör medlemmar som bor ovanpå. Vi har fått in en offert och tar in ytterligare en. Tar sedan ställning till övriga åtgärder (t ex komplettera med fjärrvärme eller elpatron och avveckla oljepannan) för att effektivisera värmesystemet. Dessa åtgärder skjuts till nästa år.
  • Styrelsen ställer sig bakom (med en reservation) det förslag till extra ersättningar till några i styrelsen som lämnats med handlingarna till föreningens årsmöte.
  • Fler och nya lampor håller på att sättas upp på baksidan. Hål och märken som blir efter de gamla kommer att lagas och målas över.

Vill du veta mer, kontakta någon av oss i styrelsen. Nästa möte blir preliminärt den 12 juni (ny styrelse efter föreningens årsmöte).

Post Revisions: