Vi hade ett element i 4an som sprang läck (började rinna), pga rost. Så behovet av byta element är relevant. Tyvärr är detta något som ursprungligen inte fanns med i underhållsplanen. Bara byta termostater. Nåväl detta kommer..

Behovet av att avlufta elementen är mycket begränsat. Den stam som främst berördes går på baksidan, ungefär vid cykelställen. Övriga stammar, typ framsidan, eller mot 6an till bör inte ha fått någon luft i systemet.

Vi skall sätta in ett nytt element inom kort och det kan innebära mer problem/avbrott, och nytt behov av avlufta för de som bor vid berörd stam. Mer om detta återkommer vi.

Post Revisions: