Kallelse och underlag delas ut till medlemmarna senast den 17 maj dvs två veckor innan mötet.  Tidigare stod det senast 2 maj vilket inte gäller när vi flyttat fram årsmötet.

Post Revisions: