• Årsmötet är flyttat till 31 maj, kl 19 p.g.a. fel som tagit tid att rätta till i årsredovisningen. Kallelse och underlag delas ut senast den 2 maj.
  • Alla dörrar och lås till gemensamma lokaler har setts över och är åtgärdade.
  • Alla fönster i trappuppgångarna är putsade.
  • Har gått igenom GDPR, den nya dataskyddsförordningen och hur vi behöver hantera kontaktuppgifter mm om medlemmarna framöver.
  • Har fått in en offert för byte av värmepumpen, som granskats. Kontakter har tagits med företag som kan genomföra byte av termostater och element.
  • En ny medlem i 6an är godkänd och flyttar in i slutet av maj.

Vill du veta mer, kontakta någon av oss i styrelsen. Nästa möte blir preliminärt den 12 juni med den nya styrelsen.

Post Revisions: