I samband med att vi troligen får fjärrvärme kommer vi få ytor över. Dessa ger att vi får två små “kontor” att hyra. Dessa kommer behöva mycket renoveringar av hyresgästen, för att iordningställas innan de kan användas, vilket ger en lägre hyra.

Lilla – ca 11 kvm

Enligt vad vi gissar behöver följande som minst göras, det kan vara mer:

 • socklarna till oljebrännarna bilas bort;
 • golvet gjutas om, och höjas så det blir mer plant;
 • eventuellt avloppsbrunn bilas upp och sättas igen;
 • horizontal ventilationstrumma från oljebrännarna bilas bort;
 • eventuellt vertikal ventilationstrumma tas bort;
 • rör för element dras fram, samt element inköpas och monteras;
 • golvet spacklas fixas och målas, sen ev. lägga parkett eller annat;
 • väggar och tak, spacklas och målas etc
 • el dras fram, med uttag och lampor etc.
 • eventuell ventilation;
 • nätverk dras fram för internet

Det finns möjlighet till att bygga en trinett med BDT-avlopp och vatten, men inget vi spontant tror på, då vi tror det tar för mycket av ytan.

Det är kanske möjligt bygga mer eller/och större fönster. Men för det krävs bygglov från kommunen och allt arbete plus kostnader är något den som hyr får bekosta och genomföra. Idag finns det ett fönster.

Stora – ca 20 kvm

Enligt vad vi gissar behöver följande som minst göras, det kan vara mer:

 • oljetank tas bort, saneras och rensas;
 • oljedoft tas bort ur väggar med ozon;
 • förstärkta väggar bilas bort;
 • dörr monteras;
 • rör av olika former skall byggas in; eventuellt bilas ner i golv;
 • golvet spacklas fixas och målas, sen ev. lägga parkett eller annat;
 • väggar och tak, spacklas och målas etc;
 • el dras fram, med uttag och lampor etc.;
 • eventuell ventilation;
 • nätverk dras fram för internet.

Det är kanske möjligt bygga mer eller/och större fönster. Men för det krävs bygglov från kommunen och allt arbete plus kostnader är något den som hyr får bekosta och genomföra. Idag finns det ett fönster. (dock nermonterat.)

Om det är intressant hör av dig till någon i styrelsen så kan vi prata mer om detaljer och priser och verksamhet.

Post Revisions: