• Inga synpunkter har kommit in från medlemmarna på förslag till nya stadgar som ligger på hemsidan. Förslaget lämnas till årsstämman för beslut.
  • Gamla soprummet i 8an har gjorts i ordning till snickarrum. Där finns en snickarbänk. Är tillgängligt för alla boende i föreningen.
  • Alla lås och dörrar som kärvar mm till gemensamma utrymmen kommer att ses över och åtgärdas.
  • Vårens städdag blir söndag den 29 april, kl 10 – ca 14.30. Vi hoppas på stor anslutning!
  • Diskuterat bosamverkan i Ekhagen för att förhindra brott. Vi kommer att bevaka ett möte som polisen ordnar och försöker få med oss fler i området.

Hör av er till någon av oss i styrelsen om ni vill veta mer.

Nästa styrelsemöte blir den 19 april.

Post Revisions: