Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Kategori: Trädgårdsgruppen

Trädgårdsdag den 10 september!

.

Bakgrunden till nya årsavgiften

Illustrativ bild över ökade kostnader

Vi har som bekant höjt årsavgiften med 1% för oss medlemmar i föreningen. Det finns flera skäl till detta. Här följer min motivering och min syn på vår ekonomi. Förenklat är ekonomin välskött och sund.

(Debattera gärna allt på vårt facebook-forum.)

Vår vackra framsida/baksida

Huruvida det är vår framsida eller baksida är omdebatterat. :) Det är som en stockholmare diskuterar med en göteborgare vad som är framsidan och baksidan av Sverige. Oavsett så förbättras sidan mycket tack vare Birgitta Kahlströms engagemang och drivkraft. Senast i raden av åtgärder är målning av de stag som går upp till ytterbelysningen. Detta har gjort att de smälter in i fasaden på ett mycket behagligt sätt. Det finns även en trädgårdsgrupp som diskuterar vad och var resurser skall läggas, men i huvudsak handlar det om engagemang. Alla är varmt välkomna att delta i den. Maila till tradgard@brfekoxne.ocm.

Sandlåda inoljad

Sandlådan inoljad. Låt bli någon dag eller två.

Vad vill du göra som du tycker behövs i trädgården, kontakta gärna tradgard@brfekoxen.com om du vill hjälpa till.

Ansning träd och borttagning döda grenar

Vi kommer under nästa, eller näst-nästa vecka få träden ansade på södra sidan, vid 4ans kortsida. En del stora grenar riskerar falla ner på de som går under. En del grenar riskerar slå mot fasaden och taken. Vi har anlitat en arborist för att göra detta korrekt. Vi har även varit i kontakt och fått ok från Stockholm Stad för att genomföra detta.

Peder Melin i trädgårdsgruppen har drivit dialogen med arboristen och Stockholm Stad. Detta på bland annat inrådan och önskan av mig i preventivt syfte. För att minska risken för personskador. Förhoppningsvis kommer det dock inte mer snö men risken kvarstår med de stora döda grenarna på södra sidan.

Gräsklippning och vattning

Vår fina trädgård behöver skötas! I första hand är det bra om vi medlemmar hjälps åt med att klippa gräset, vattna och ta bort ogräs. För att säkra att det blir gjort har trädgårdsgruppen också anlitat Veterankraft/Per Klein som vid behov sköter trädgården. Du som vill/kan hjälpa till – hör av dig till någon i trädgårdsgruppen så informerar de om hur.

Inger Ericsson port 8 – tel 070-598 58 95
Sofie Båtmästar port 8 – tel 070-943 32 05
Elin Urbom port 4 – tel 073-781 70 76
Peder Melin port 4 – 070-520 59 80
även Birgitta Kahlström port 6, 070-648 76 66 kan svara på frågor.

 

 

 

 

Markduk ska kväva ogräset

Nästa söndag, den 2 april från cirka klockan 12, lägger Trädgårdsgruppen en markduk över grusgångarna bakom rabatterna på baksidan.

Detta för att hindra ogräsets framfart genom att täcka marken och inte ge de vårspirande växterna något ljus. Markduken kommer att ligga på plats under cirka en månad och ett lämpligt tillfälle att ta bort den kan vara på vårens städdagen den 7 maj.

Vill du vara med i trädgårdsgruppen och hjälpa till med bland annat markduksanläggningen? Jaaa, det vore roligt! Än så länge är vi fem ekoxar med varierade kunskaper som försöker ta ett större grepp än tidigare kring skötseln av baksidan. Vi tar tacksamt emot fler medlemmar. Mejla tradgard@brfekoxen.com

Använd INTE gungställningen

Mycket sliten kätting på däckgunga, otillåtna halsvinklar vid stativet mot övre bom, för hårt fallunderlag. Det var några av de punkter som framkom vid en besiktning av föreningens lekplats.

Av detta borde man kunna dra slutsatsen att gungställningen är i nuvarande skick INTE säker att använda.

Just nu sitter bara en provisorisk lapp där, men situationen bör givetvis åtgärdas så fort som möjligt.

Riktigt så här illa är det inte än, men låt ändå bli att gunga för säkerhets skull.

Riktigt så här illa är det inte än, men låt ändå bli att gunga för säkerhets skull.

Vad fint det är vid sandlådan!

image

Nu ser det så himla trevligt ut runt lekplatsen.

Tack till alla som hjälps åt att hålla fint!

Asken vid cykelstället måste bort …

IMG_2503

Asken växer inte på en bra plats.

… och 4 andra saker som Trädgårdsgruppen snackar om

 1. Trädgårdsmästarens höststädning. Förra torsdagen hade några av oss i Trädgårdsgruppen nöjet att få en morgondejt med Jan-Åke Björklund från trädgårdsfirman Björk & Lund. Det är den firma vi har avtal med sedan omgörningen av baksidan. I avtalet ingår det att Jan-Åke ska göra en höststädning (inte att förväxla med vår egen höststädning).

  IMG_2478

  Jan-Åke Björklund, Peder Melin, Elin & Axel Uhrbom och Inger Ericsson snicksnackar om astilben.

 2.  Rabatten inför vinter. Jan-Åke kommer bland annat att beskära bukettapeln, aronian och dockrosen. Man vill inte att buskarna blir för yviga och dockrosen har flera så kallade tjuvskott. Det beslutades att astilben, förgätmigejen och myskmadran inte rensas inför vintern utan får vara brun i rabatten. Det blir finare än att det skulle vara alldeles kalt.

  IMG_2474

  Astilben blir lite brun under vintern, men är fin ändå!

  IMG_2499

  Klassiskt tjuvskott hos en dockros.

  IMG_2482

  Bukettapel, släkt med äpplet …

  IMG_2483

  … men smakar inte så gott.

 3. Risig myskmadra. Myskmadran borta vid 10:an är lite risigare än övriga myskmadror. Detta kan hör och häpna bero på att det legat en del fimpar i rabatten vid 10:ans port. Men det kan såklart också bero på solläget precis där. Låt bli att fimpa där hursomhelst, ok?

  IMG_2471

  Myskmadran vid 10:an har sett bättre dagar.

 4. Ingen nedgrävning av markduk. Vi har lagt ner frågan om att gräva ner en markduk vid fasaden för att förhindra ogräsuppkomst. Till våren lägger vi i stället en svart fiberduk ovanför gruset i cirka en månad som ska kväva ogräsets framfart. Det kommer att se lite tråkigt ut just då, men det är för en god saks skull.

  Jan-Åke plockar kärs i grusgången där det växer problematiskt mycket ogräs. En fiberduk över gruset i en månad till våren råder bot på problemet.

  Jan-Åke plockar kärs i grusgången där det växer problematiskt mycket ogräs. En fiberduk över gruset i en månad till våren råder bot på problemet.

Och så var det det här med asken vid cykelstället, den håller på att ta över och den ska vi själva ta bort vid vår egen städdag.

Mer ordning och reda på lekplatsen

Detta diskuterade Trädgårdsgruppen

15793192-leksaker

Lökplantering till våren, hur ska vi göra med rabatten i fortsättningen och vem sopar framför vilken port. Det var några av de punkter vi diskuterade i går på Trädgårdsgruppens första möte.

Vi blev fem personer som lägligt nog kunde sitta i en av trädgårdsgrupperna på gräsmattan.

Lekplatsen bör besiktas. Vi kollar upp med Stockholm stad om de kan hjälpa till med detta, annars får vi ta in lite offerter från olika håll.

Lekplatsen är ofta stökig. Och dessutom är vi osäkra på om det är andra än vi i föreningen som nyttjar den. Vi kommer att sätta upp en skylt som manar till att hålla efter, det finns ju en box för leksakerna.

Sopning framför portarna på baksidan. Vi delade upp dem sinsemellan, men saknar någon från tian som hjälpa till. Bor du i tian och kan tänka dig hålla snyggt med hjälp av kvasten framför porten – mejla tradgard@brfekoxen.com

Rabattsnack. Våra fina nya rabatter måste ju skötas. Därför ska vi ha ett möte med firman som anlade trädgården för att fråga om skötsel, beskärning och så vidare. Dessutom behöver en markduk grävas ner för att skydda mot ogräsets övertag.

Vill du veta mer? Gå med i gruppen! Ju fler vi är desto mindre jobb blir det med skötseln. Mejla tradgard@brfekoxen.com

Därför startar vi en trädgårdsgrupp

Garden Supplies of Pansies, Hyacinth, Sage and Planting Tools

Gå med du också!

Första mötet blir den onsdagen 24 augusti kl 19.30 i styrelserummet på baksidan.

Vi är lyckligt lottade som har en så fin bakgård. Men tyvärr kan man inte bara ligga lat som en bortskämd son i knät på moder naturen, som i Frödingdikten, utan rabatterna och gräsmattan kräver en del omsorg.

Därför har vi startat en trädgårdsgrupp. Dels för att strukturera upp jobbet med gården och dels för att få uppleva det förnöjsamma arbetet med jord under naglarna.

Just nu är vi fyra medlemmar, men var med du också, det blir skoj!

Om ni har frågor, mejla tradgard@brfekoxen.com

Sist men inte minst, stort tack till alla som hjälpt till med vattning och klippning under sommaren, ni är guld värda!

 

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén