Glöm inte # efter koden
Några har rapporterat att de har problem med bud och liknande för passersystemet (koddosorna). Detta beror på att man glömmer och trycka # efter koden. Vi ser i loggarna att flera glömmer just avsluta koden med ruta efter.

..men det är inte bara det ->

Dörrautomatik
Denna kommer inom kort kopplas till passersystemet (kod-dosorna). Vi har utmaningar med att flera av våra dörrar är felkonstruerade och ram-sneda och måste bytas. Så det hänger delvis ihop med detta. Vi jobbar på en upphandling för att få detta på plats så snart som möjligt, redan i år/sommar.

Sista koddosorna på plats?
De “sista” koddosorna kommer på plats i veckan förhoppningsvis. Det är baksidan på 8an och 10an som har kvar gamla systemet.

Det är dock inte helt slut där, vi har flera dörrar vi tänkt skall få dosor också, problemet är att dörrarna behvöer bytas för de är gamla och då är det dumt att lägga arbeta på att bygga in det hela.

Låsa upp med mobilen?
Vi kommer få sista delarna av systemet på plats när de sista dosorna är på plats, då kommer man kunna låsa upp med mobilen, både hemifrån för bud, men också använda mobilen som “nyckel”.
Se info här.

Summering

  • glöm inte # efter kåden :)
  • “sista” dosorna byts i veckan.
  • dörrar måste bytas generellt, kommer ske i sommar om allt går vägen.
  • låsa upp med mobilen… kommer straxt!

Dokument:

Post Revisions: