Vårt lås- och passersystem behöver bytas ut, sedan ett tag tillbaka, och ett nytt kommer därför att installeras.

Vi kommer få nya digitala nycklar samt “blipp”-funktion på vanliga passager som entredörrar. Funktionen med kodlåsen kommer för närvarande att behållas också. Även portfunktion för passage av varor eller hantverkare kommer att finnas i systemet.

Se bifogat dokument för mer preliminär information

Du MÅSTE hämta ut nycklar för att komma in dock.

OBS Datum kommer inom kort kommuniceras och denna post uppdateras.

(Låssystemet i din lägenhetsdörr påverkas inte. Men du kan självklart mot en kostnad byta ut till att ha ett i samma system som övriga för att få mindre antal nycklar och enklare hantering.)

Har du frågor ställ gärna i Facebook-gruppen, så kan flera svara, och ta del av samma fråga och svar, men givetvis går det bra att maila eller fråga oss också. Informationsblad med mer information kommer delas ut. https://www.facebook.com/groups/BRFEkoxen

Post Revisions: