Hissen på Ekhagsvägen 6 är trasig och kommer delvis att behöva bytas ut. Det kommer tyvärr ta minst 2-3 veckor att åtgärda.

Post Revisions: