Mycket sliten kätting på däckgunga, otillåtna halsvinklar vid stativet mot övre bom, för hårt fallunderlag. Det var några av de punkter som framkom vid en besiktning av föreningens lekplats.

Av detta borde man kunna dra slutsatsen att gungställningen är i nuvarande skick INTE säker att använda.

Just nu sitter bara en provisorisk lapp där, men situationen bör givetvis åtgärdas så fort som möjligt.

Riktigt så här illa är det inte än, men låt ändå bli att gunga för säkerhets skull.

Riktigt så här illa är det inte än, men låt ändå bli att gunga för säkerhets skull.

Post Revisions: