Huruvida det är vår framsida eller baksida är omdebatterat. :) Det är som en stockholmare diskuterar med en göteborgare vad som är framsidan och baksidan av Sverige. Oavsett så förbättras sidan mycket tack vare Birgitta Kahlströms engagemang och drivkraft. Senast i raden av åtgärder är målning av de stag som går upp till ytterbelysningen. Detta har gjort att de smälter in i fasaden på ett mycket behagligt sätt. Det finns även en trädgårdsgrupp som diskuterar vad och var resurser skall läggas, men i huvudsak handlar det om engagemang. Alla är varmt välkomna att delta i den. Maila till tradgard@brfekoxne.ocm.

Fler bilder

Post Revisions: