Illustrativ bild över ökade kostnader

Vi har som bekant höjt årsavgiften med 1% för oss medlemmar i föreningen. Det finns flera skäl till detta. Här följer min motivering och min syn på vår ekonomi. Förenklat är ekonomin välskött och sund.

(Debattera gärna allt på vårt facebook-forum.)

Inflationen och höjda driftkostnader

Huvudanledningen till att vi höjer årsavgften med en procent är att de flesta av våra kostnader faktiskt går upp tack vare inflation varje år. Vissa avtal är indexbestämda och dessa ligger på mellan 2,5-3,5% ungefär. Det är då alltså naturligt att öka kostnaderna mot medlemmarna för att kunna sköta fastigheten och boendet med den service som krävs. Både vad det gäller underhåll och obligatoriska åtagande såsom fastighetsägare är skyldiga att göra.

De långsiktiga underhållet

Vi har en gedigen underhållsplan, som vi har arbetat om. Och prioriterat i hårt, men som vi tror är lämpligt. Vi vet att byggindex de senaste åren varit klart över 1% varför vi hela tiden måste sätta av medel i takt med att fastighetens olika komponenter förbrukas. Då måste detta ökas varje år också.

Dyrare trädgård

En liten delkomponent, som personligen jag tycker är värd att kommenteras är vår fina trädgård. Den har fått ett enormt lyft tack vara ett djupt engagemang. Det har dock kosta; rejält och i grova drag är idag totalt ca 5-6% av årsavgiften. Räknar vi på upprustningen motsvarar den 2,25% av årsavgiften, stengången 2% av årsavgiften, årliga kostnader 1,0%, samt underhåll av lekparken, ca 0,2-0,3%, vidare träd som måste beskäras 0,4-0,5% utslaget på flera år. Vissa av dessa kostnader kan vi inte göra något åt såsom beskärning av träd. Dessutom var trädgården underprioriterad och i ett dåligt skick. Den har ni helt klart inneburit en värdehöjning, liksom också en förbättring i boendet.

Ökade intäkter motverkar (delvis)

Vi jobbar ständigt för att alla delar skall bära sina kostnader, lokalerna skall ha rätt hyror, garagen skall ha rätt hyror, förråden skall ha rätt hyror. Vi har som det är just nu gjort en förbättringsresa med bättre avtal och mer marknadsanpassade hyror, vilket också ökat dessa drastiskt de senaste åren. Detta motverkar behovet av att höja årsavgiften, men det är ändå inte tillräckligt.

Sänka kostnader?

Styrelsen jobbar kontinuerligt med att sänka kostnaderna. Flera åtgärder har gjorts, för att nämna några lite större historiska så är dessa, men flera finns:

  • Sophantering
  • 4 till 1 fastighet
  • 4 till 1 vattenabonnemang

Sen kan man alltid ha åsikter om vilken service vi vill ha, vi kanske vill ha sopnedkast i trapphuset, men då kostar det mer pengar. Detta är alltid en fråga att jobba med avvägningar och vad våra medlemmar vill, vad vill ni?

Om beslutet

Helheten i budgeten är enhälligt beslutad av styrelsen. Detaljer om kostnaderna för trädgården, var vi delvis oense, och 2 av 6 röstade emot höjningen från 16’000 20’000 kr för de löpande kostnaderna, med tanke på att vi redan idag lägger nästan 85’000 kr per år för baksidans upprustning.