En lat ¹ styrelse eller högre arvoden?

You pay in penuts, you get monekys

Dialogen har strandat. Dessvärre har min dialog med valberedningen strandat, och vi har olika syn på styrelsearbetets belastning, liksom hur det skall arvoderas. Frågan är vad föreningsmedlemmarna vill ha? En underbetald men ”lat” styrelse, eller en som gör vad som faktiskt måste göras. Vi måste jobba för lägre årliga kostnader och en bättre skött fastighet.

Jag delar deras åsikter, men inte deras slutsatser.

Ideellt arbete då? Vi delar dock den grundläggande tanken om att det kanske borde vara ideellt arbete. Det funkar dock inte i praktiken, enligt min erfarenhet. Är det jag som gör fel kanske, vad kan i så fall göras bättre? Jag säger kanske för, vem jobbar gratis idag och avsätter tid från sina barn/familj, eller vem tar ledigt från jobbet? För ca 5 kr per timme ² i arvode? Jag säger kanske, för det är inte en båtklubb/filmklubb eller annat, utan stora belopp på spel. Är du villig, eller betalar du gärna någon annan, för att slippa?

Jobbar du gratis när andra tittar på?

I grunden olika syn. Jag tror att grunden är att vi har olika syn på vad som krävs, och det är styrelsens jobb att förklara vad som faktiskt krävs. Vad krävs för att hålla huset på en anständig nivå, vad krävs för att minska kostnaderna och hålla ekonomin i schack. Bloggen var tänkt att spegla detta. Men ibland är det svårt att få tiden att både göra och sedan skriva om det.

Det är inte dyrt med en bra styrelse, det är dyrt med en dålig styrelse.

Huvudfrågan är alltså, de som inte gör något, vill göra något, orkar göra något, eller helt sonika inte har tid, betalar ni gärna i fall någon annan gör det och gör det bra? Pris är vad det kostar och värde är vad man får tillbaka. Ett bättre boende och din privattid är vad du får.

Men varför har vi så olika syn om mängden arbete som krävs? Kanske finns svaret i historian. Tittar vi historiskt är det min åsikt att man lagt för lite tid i tidigare styrelser. Det gör att vi har olika syn om hur mycket arbete som defakto krävs, och vilken nivå.

Vi har levererat:

  • Minskade årliga kostnader med ca 6% tack vare en del större projekt. Annars hade höjningen av årsavgifterna 2017/2018 varit ca 18% mot nuvarande 12…
  • Ökade intäkter, snart marknadsmässiga hyresintäkter. Hade vi skött dessa lika dåligt som tidigare, hade vi behövt höja årsavgifterna ytterligare med ca 6-7% (totalt 24-25%).

Hade 25% höjning av årsavgifterna varit bättre?

Tidigare brister. Så om det sköttes som tidigare styrelser hade vi haft bra mycket dyrare boende idag. Men nu är vi på rätsida, men det går snabbt att tappa. Några följder av att man tidigare lagt för lite tid är, det finns många fel och brister som gjorts, detta är bara några jag sett.

  • Uppdämt renoveringsbehov (flera stora projekt som brådskar)
  • Uppdämt förbättringsbehov (vilket ger årliga kostnadsbesparingar)
    • ingen/dålig koll på bergvärmepumpen – ökade oljekostnader ca 550-600’000 kr.
  • Inga besparingsåtgärder – lågt räknat 300-400’000 kr.
  • Ingen koll på räntor/felaktiga amorteringar – ca 2’000’000 kr (se tidigare blogpost).

Arvode framöver: Jag vill för nästa styrelseår föreslå, ett fast arvode för grundläggande funktioner, samt rörligt för kostnader och rörliga arbetsbelastningar.

Mitt förslag: Arvode för styrelsen.docx

Här kan du diskutera med mig och andra medlemmar, valberedningen och styrelsen. Alla tycker vi säkert inte lika, och det behövs inte heller.
https://www.facebook.com/groups/BRFEkoxen/

(¹) Medvetet lite provocerande, för att få medlemmar att läsa och engagera sig. Kanske inte så pedagogiskt, men jag är ingen copywriter.. :)
(²) Jo min ersättning är ungefär 5 kr/h… kul va’?! :) Vad får du på ditt jobb?

Post Revisions: