Anita och Marianne har gjort ett bra och gediget arbete och gått igenom stadgarna och arbetat igenom förslaget, samt tydliggjort ändringarna. Du kan själv ta del av deras arbete här:

https://docs.google.com/document/d/1LDIlUgYWCh5D_0pF_q4T03jaaAzWnuNI3Gd_M0OrJRM/edit?usp=sharing

Kommenterarna är i Google format.