Nya lagar.
Eftersom lagen har ändrats behöver vi förändra våra stadgar. Här är en bra artikel som belyser det hela: https://www.hd.se/2017-11-03/hog-tid-att-andra-stadgarna-i-huset

Missa inte punktlistan på slutet för en summering.

Rensa ut obsoleta stadgepunkter.
I våra gamla stadgar har vi, enligt vad jag erfar och förstår, ingen nytta av bland annat §5 till §9 eftersom de är en del av lagstiftningen och härrör från när föreningen bildades.

Miss vid senaste ändringen.
Vid senaste ändringen borde vi ha förtydligat vissa punkter. Det glömde vi. Inte lätt att ha koll på allt. Dessa hoppas jag att vi kan få med nu.

Utgår från moderna mönsterstadgar.
Jag har utgått från mönsterstadgar och hoppas att vi tar med oss de erfarenheter och jobbar på de oklarheter som de gamla har haft.

Vill du ändra något?
Skriv gärna förslag på andra formuleringar eller förbättringar. Om de är självklara; stavfel, syftningsfel, förtydliganden och så vidare föreslår jag för styrelsen att vi lägger in dem direkt. I det fall de är ”diskuterbara” lägger vi in dem som ett motförslag om vilka det röstas. Går ditt förslag igenom förändras stadgarna på de punkter du har ett annat avvikande förslag.

Lagar som styr våra stadgar.
För den som vill läsa på mer om våra lagar och vad som styr och begränsar oss finns bland annat följande bra källor och forum:

(På hotpot finns flera andra ämnen, och är ett bra forum ifall du har tankar och idéer, eller frågor. Många åsikter och kunniga som är där och ger sin version på vad som är sant/rätt.)

Mitt/vårt förslag.
Ladda hem, läs, kommentera gärna, kom med förslag. Filen är i ”review”-läge, man ser ändringar lätt. Låt det vara så.

Stadgar v2 2017 – tänk på att du även här kan kommentera, utnyttja gärna det.
Se bild på var det finns i MS Word.

Återkom med dina tankar… så lägger vi fram ett förslag för det här årsmötet 2018.

Post Revisions: