Protokollet nu klart från extra föreningsstämma 2015-09-08. Alla beslut gick igenom.
Föreningsstämma 2015 Extra – Protokoll 2015-09-08

För kallelse och bilagor se:
https://www.brfekoxen.com/2015/kallelse-till-extra-foreningsstamma/

För historik se:
https://www.brfekoxen.com/foreningen/stammor-o-protokoll/

Edit – Min personliga kommentarer om frågan angående röster:

Jag tolkar det när jag läser runt på forum, frågar jurister, de utbildningar jag varit på; att endast en (1) person får rösta, är man två från samma lägenhet, är ena personen bisittare och den med rösträtten, blir registrerad i vallängden. I det fall man inte kan enas från en lägenhet, får man helt enkelt avgöra detta på plats vem som skall bli inskriven i vallängden som röstande, och vem som blir bisittare (kan ej rösta). Personligen skulle jag i så fall verka för att den med störst ägarandel får rösträtten, om lika ägardelar att den avgörs genom lottning.

// Rickard

 

 

Post Revisions: