Ett långt försök att redovisa vad som hänt och varför. Det är inte i kronologisk ordning, och alla detaljer är nog svårt att få med. Men det finns i alla fall här med dokumenterat i någon form för föreningens, och nya likväl som gamla medlemmar.

Historian, bakgrunden och vad är.

Felaktiga avskrivningar har följt oss i flera år. Det började innan jag ens satt i styrelsen, redan innan jag köpte in mig i föreningen för över 5 år sedan. Då var det dock inte lika solklart. Sedan har regelverket skärpts och progressiva avskrivningar är inte ens tillåtet längre. Min hållning var till och med att vår tidigare revisor (vi har ny sedan 2 år tillbaka) inte gjorde sitt jobb; jo jag anmälde honom också men orkade inte driva det.

Regelverken som omfattar årsredovisningar består av både lagar och branchregler. Detta för att årsredovisningarna skall vara jämförbara. Enligt vad jag erfar, är det för bostadsrättsföreningar främst Årsredovisningslag (1995:1554) och regelverket K2/K3 från FAR/Bokföringsnämnden. Den senare har verkligen förändrats med åren. Till det bättre och tydligare. Bra så.

Den ekonomiska redovisningen hos Winqvist och Österling har när man tittar igenom den, varit lite varierande kvalitet på, lättsamt formulerat. Avskrivningarna har nog varit fel, men även ett återkommande problem är att det är väldigt olika hur samma kostnader förts, även periodiseringar är mycket varierande, vilket gjort års-statistik rätt svår att titta på. Detta har fortsatt på Brain Accounting som köpte upp W&Ö. Där ifrån har jag aldrig upplevt någon “tänkande byrå”. Trots flera möten, och att “jag varit en uppståndelse” enligt ägaren Casten von Otter. Klart det varit en uppståndelse, jag bryr mig och påtalar problem, samt ger också förslag på lösningar/förbättringar, men viktigast är att jag säger vad jag tycker om (avsaknaden) professionalism i bolaget Brain Accounting. Min personliga åsikt och gissning är att det bottnar i ledningen.. men det är inte sakfrågan nu.

Avskrivningar är inte bara en fiktiv post, som lätt kan avfärdas. Avskrivningar (enligt K3) blir en mycket tydlig bild hur mycket saker kostar, per år för medlemmarna. Slår man ut dessa sedan per lägenhet blir det väldigt tydligt. För att reglera årsavgifterna blir det viktigt vad avskrivningarna är, så varje medlem betalar för sitt boende, här och nu, det han/hon förbrukar, rättvist så. Och inte skjuter det på framtiden, och säljer och låter nästa och kvarvarande medlemmar ta ansvaret.

Årets “under mattan”-fel

I arbetet med året som kom igång sent, givetvis ingen proaktivitet från Brain Accounting, utan man lutar sig tillbaka och gör minimalt, upptäckte jag att filen vi fick för årets avskrivningar (se längre ner) inte stämde med föregående års.

..och började nysta. Där hittade jag flera poster som låg i balansräkningen, som man aktiverat, men inte lagt upp i anläggningsregistret och därmed börjat skriva av. Revisorn har inte märkt något, varken den förra eller nuvarande. Men i ärlighetens namn, vem förutsätter så “klumpig” hantering från en “tänkande byrå”, år på år på år, gång på gång.

Det var bland annat pantbrev, föreningsbildning (konsulterna som genomförde och förhandlade om priser och räknade på andelstal etc.) samt lagfartskostnader. Dessa var inte med korrekt. Ja sedan visade sig att pant var med, men men…

Fel på fel på fel..

Här kommer det dessutom upp att vi gjort fel på fel på fel, allt för att Brain Accounting (och även tidigare W&Ö som enligt min åsikt var pajasar.) Posten på ca 1,1 miljoner kronor som vi delade upp 2017, visade sig inte alls avse “stengången” och “mark och fasadförbättringar”. (Lätt misstag när man är novis, men Brain Accounting reagerade inte. Hyfsat lätt; då beloppen var så lika. Men de borde reagerat på kontona i kontoplanen. ) Dessa visade sig vara just pantbrev och föreningsbildning.

Vi har alltså gjort avskrivningar på pantbrev, och föreningsbildning, men trodde det var”stengången” och “mark och fasadförbättringar”. Av någon anledning verkar man dessutom inte tagit med “mark och fasadförbättringar” i år, troligen någon bokföringsregel, men man har inte berättat för oss utan bara gjort. Så det aktiverade man aldrig trots vi sa till om det. Även om vi skrivit det i årsredovisningen, för vi bad dem exekvera det så. – Mina åsikter om Brain Accounting, den “tänkande byrån”… är inte högre efter detta.

Övergång till K3

För året var det dessutom beslutat att vi skulle gå över till K3. Vi gjorde redan en aktivering förra året av stammarna för just detta. Så vi var tvingade i år att verkligen genomföra det. Det finns massor med information om detta och jag råder den som är nyfiken att söka på övergång till K3. I stora drag, så fick vi i år ett förslag från Brain Accounting, som byggde på SABOs koncept. Väldigt basic med betoning på väldigt.

Detta har vi, inte Brain, sedan masserat för att anpassa till vårt hus och våra förutsättningar. Dels har vi har ett hus som är över 80 år gammalt, SABOs modell sträcker sig upp till 49, troligen just för att sedan behöver man verkligen anpassa det. Skall Brain Accounting ha koll på detta, kan deisktueras, då man inte har teknisk förvaltning, men mycket information finns faktiskt i just… årsredovisningarna. Därifrån jag hämtar mitt data. Det vart iaf slutligen några filer…

Vi har på senare tid fått hjälp av en annan person på Brain Accounting, det har varit en förbättring med just dessa krångliga avskrivningar. Nu har det gått bättre, snabbare och mera framåt. Och jag hoppas att det nu faktiskt skall lösa sig och bli bra tillslut. Det kommer bli vissa förenklingar, men målet att det ändå skall bli så rättvisande det går med de förutsättningar som finns.

Detta är inte en exakt bild, det finns nyanser och samtal som verkligen förtjänar att tas med, även bra personer på Brain Accounting. Men det är ett försök att ge någon form av bild av all den problematik och ursprunget till den, till våra medlemmar.

//Rickard