Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Etikett: 2017

Varmt klimat = liten oljeförbrukning?

Oljan och elen är våra största förbrukningskostnader i föreningen. Nu har vi alla siffrorna för 2017 och ja, de är både bra och dåligt, eller ptja, döm själv, är 10 kubikmeter olja bra eller dåligt?

Kvartalsrapport 2017 Q1

Äntligen fick jag tid och rapporten korrigerad för det som skall justeras (olja och el). Det är dessvärre fortfarande en del handpåläggning, men systemet (byggt på Google Sheets) att generera det hela är gratis. Allt vi behöver är excel-filerna från Brain.

Det som kan kommenteras är underhållskostnaderna. Dessa bokförs för närvarande inte direkt på underhåll för stamrenoveringen då det är flera förbättringsåtgärder. Detta är en dialog mellan kassör, mig och vår nya revisor.

Siffrorna har vissa styrkor och utmaningar.

Föreningsstämma 2017 Årsmöte

Vid årets föreningsstämma:

  • 16 deltog, varav 14 röstberättigade och två med fullmakt.
  • Resultat- och balansräkningen och förslag till resultatdisposition fastställdes. Styrelsen gavs ansvarsfrihet.
  • Valberedningens förslag att höja styrelsearvodet från 1,25 till 1,50 prisbasbelopp beslutades.
  • Beslut om 6 ordinarie och 1 suppleant i styrelsen
  • Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Rickard Uddenberg, Sofie Båtmästar, Marianne Melin Åström, Birgitta Kahlström, Anita Ekström Winroth och Henric Uhrbom (ny). Som suppleant valdes Marcus Axstjierna (ny).
  • Till ny revisor och revisorssuppleant valdes Carina Toresson respektive Ralf Toresson.
  • Till valberedning valdes Inger Ericsson, Jonas Olsson, Niklas Engdahl och Arvid Leander (ny).
  • Styrelsens förslag om avgiftshöjning med 12 % beslutades. Övriga förslag enligt Arvid Leanders motion avslogs.

Kallelse
Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2017

Protokoll
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – Protokoll 2017-05-17 Hemsida

Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2017

kallelse till föreningsstämma - liten

Kallelse till årsmöte den 17 maj, kl 19.00. Formell kallelse har kommit även i brevlådan. Följande dokument delas ut här och i brevlådan.

Kallelse med motioner:
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 1a Kallelse till årsmöte 2017
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 1b Val av revisor
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 1c Motion A – Höjning årsavgift, Styrelsens förslag
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 1d Motion B – Höjning årsavgift, Arvids medlemsförslag
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 1e Svar på motion B

Årsredovisningen i digital form för förbättrad läsbarhet samt med fix för 2014 års resultat i nyckeltalsberäkningen.
Årsredovisningen 2016 original digital för bättre läsbarhet_2014årfix
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 2 Årsredovisningen 2016 med revisionsberättelse

Årsredovisningen i original:
Årsredovisningen 2016 med revisionsberättelse, original med signaturer 300dpi

Valberedningens förslag på ny styrelse kommer separat.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén