Oljan och elen är våra största förbrukningskostnader i föreningen. Nu har vi alla siffrorna för 2017 och ja, de är både bra och dåligt, eller ptja, döm själv, är 10 kubikmeter olja bra eller dåligt?

..men först lite information och dokumentation:

Jag har sedan november 2015 för att få kontroll på ekonomin börjat samla in mer data och statistik. Enda möjligheten att spar pengar är att mäta, och för det behöver man data. Det har vi nu för drygt två år. Det finns vissa utmaningar i mätmetoderna, liksom också andra faktorer som påverkar.

Vi har två Högfors oljebrännare från 1991, en på 150 kW och en på 280 kW effekt. Troligen skulle den lilla räcka för oss, så 280kW är rejält (dock är den strypt)! Varför man gjorde så vet jag inte, men så är det… det var dåvarande ägarna, innan vi blev en BRF. Pannorna har dessutom 2 effektsteg. Den stora har dock bara ett av två effektsteg aktivt, det andra är bortkopplat, minns ej varför. Tidigare har den lilla pannan inte funkat, utan “glappat” och man har kört på den stora, som primär panna. Jag har försökt under en viss tid att få igång den lilla i stabil drift. Det visade sig att olje-slangarna läckte in luft och det vart därför “glapp” i driften. Nu kör vi på den lilla oljepannan som primär och den stora som sekundär. Målet är att den aldrig skal behöva kopplas in via styr- och regler-automatiken, men det är lite finlir. Just nu går systemet faktiskt hyfsat bra, efter mycket tid nedlagd och en del reparationer av det trasiga systemet.

Troligen skulle den lilla räcka för oss, så 280kW är rejält!

Nu går den lilla pannan med sina fungerande två effektsteg in primärt och stöttar bergvärmen. Ofta bara första steget, vilket borde ge mer jämn och ekonomisk drift. Den stora med sitt enda effektsteg slår till om den första inte klarar av det. Borde inte ske, men det är en inställningsfråga, och jag kommer inte kunna trimma det för än det är riktigt kallt.

Angående mätningarna så går det att läsa av på kubikcentimetern när på respektive oljebrännare. Eller och så kan man mäta på tanken, hur mycket den minskar. Det är dock trubbbigare. Dock verkar mätarna på brännarna slira lite och inte mäta exakt.. eller så ptja, jag får inte samma mätdata ur dem. Jag har tidigare manuellt försökt korrigera detta, och jag har lite dålig koll på hur… så årsjämförelserna är med viss osäkerhet. Det är först på senare jag sett detta, och där med slutat justera data i bakkant. Dumt så här i efterhand, men man lär sig.

Utöver detta så påverkar givetvis temperaturer, hur varmt vi styr huset, hur varmt vi värmer vattnet etc. Det är alltså för svårt att säga något med bestämdhet, men:

  • 2016 gick det åt 14,0 m³ olja.. (eller 12,8 beroende på mätmetod)
  • 2017 gick det åt 10,1 m³ olja..

Tittar man på november och december som vi har 3 års mätdata, och där jag inte justerat lika mycket, så är det en svag förbättring. Se tabell, tyvärr bild:

Det jag inte hunnit och kommer nog inte orka just nu är att lägga in data om yttertemperatur just nu. Visst är den viktig men det finns för mycket andra faktorer som påverkar också, så relevansen kan ändå diskuteras i vad vi ser.

Jo jag har kollat tidigare, och det ser ut som om medeltemperaturen i Stockholms norrort är något lägre, när jag går på den här datakällan:
http://temperatur.nu/bergshamra.html.

EDIT: Information om våra oljepannor:

Oljepannor kan man max lasta till 90% för att de inte skall ta skada och hålla någorlunda låga rökgastemperaturer.

Era pannor har följande effekt.
– P1 150 kW è max last 135 kW.
– P2 280 kW è max last 252 kW.

Enligt senast utförda injusteringen kan man läsa i EÖ-rapporten 2016-11-03 är pannorna nu lastade enligt följande.

Lastad effekt: (1 kubik olja ger ca 10 000 kWh)
– Br 1. 10-12,5 kg/h. Det medför att P1 är lastad med ca 125 kW.
– Br 2. 13-16,5 kg/h. och P2 är lastad med ca 165 kW.

På denna effekt får man räkna med förluster dessa kan du se i EÖ-rapporten.

Post Revisions: