Äntligen fick jag tid och rapporten korrigerad för det som skall justeras (olja och el). Det är dessvärre fortfarande en del handpåläggning, men systemet (byggt på Google Sheets) att generera det hela är gratis. Allt vi behöver är excel-filerna från Brain.

Det som kan kommenteras är underhållskostnaderna. Dessa bokförs för närvarande inte direkt på underhåll för stamrenoveringen då det är flera förbättringsåtgärder. Detta är en dialog mellan kassör, mig och vår nya revisor.

Siffrorna har vissa styrkor och utmaningar.

Rapporten finns som PDF: ekonomi, kvartalsrapport 2017-Q1, kommentarerna här:

 • Vattenkostnaderna går ner, effekten av vårt arbete börjar ge resultat.
 • Oljekostnaderna har varit positiva – Några skäl är:
  • Lägre inköpskostnader, som pga lager eftersläpar lite.
  • Bättre drift av styrningen med aktiv kontroll varje vecka.
  • Bättre drift från bergvärmepump som går hårdare.
  • Gynnsamma temperaturer.
 • Något högre elkostnader, på bergvärmepumpen
 • Lägre kostnader på fastighetselen, både pga av besparingsåtgärder och nedsäkringar. Men det kommer att kompenseras under nästa halvår då el-patronen nu mera går hårdare.
 • Bättre intäkter på lokalerna än någonsin. 2016 års siffror var föreningens bästa någonsin, efter en lång djup svacka. Om vi fortsätter i nuvarande riktning kommer vi tangera det rekordet, tack vara aktiv förvaltning och bevakning av lokaler och hyror. Vi kommer dock få en nedsättning här pga hyresnedsättningar för stamrenoveringarna. Den kommer kraftigt att påverka siffran för nästa rapport.
 • Höjningarna av garagen släpar något efter men kommer ge bra tillskott när det är i kraft full ut. Dessutom belastar det kostnader vi haft under stamrenoveringen detta kvartal.
 • Konsultkostnaderna drar i höjden, då vi försöker lägga ut mer i stället för att göra det själv, efter dialog med valberedningen, men också pga ökad allmän aktivitet, och många förbättringsåtgärder som drivs.

2017 Q2 halvsårsrapport kommer troligen någon gång under sommaren redan…

Väl möt!

SMS-länk https://goo.gl/Mdm1iu

Post Revisions: